تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

کم میلی مردم استان تهران به سپرده‌گذاری در بانک / کدام استان بیشترین رشد سپرده‌های بانکی را دارد؟

کم میلی مردم استان تهران به سپرده‌گذاری در بانک / کدام استان بیشترین رشد سپرده‌های بانکی را دارد؟

طی ۱۱ ماهه نخست سال ۹۸، کمترین رشد سپرده‌گذاری در بانک مربوط به تهران بوده، به طوری که میزان سپرده‌گذاری در این استان طی دوره مذکور تنها ۲۱ درصد افزایش داشته که حتی نسبت به استان‌های کم‌درآمد کشور، رشد کمتری را به ثبت رسانده است.

کمترین رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها متعلق به استان تهران است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی آخرین آمارهای بانکی نشان می‌دهد، میزان سپرده‌های بانکی در پایان بهمن ماه سال گذشته به بیش از ۲۵۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲٫۴ و ۲۷٫۵ درصد افزایش یافته است.

بررسی روند سپرده‌های بانکی استان‌های کشور طی ۱۱ ماهه نخست سال گذشته نشان می‌دهد میزان سپرده‌گذاری در استان بوشهر رشد بیشتری نسبت به دیگر استان‌ها داشته، به طوری که میزان سپرده‌های بانکی در استان بوشهر طی دوره مذکور بیش از ۵۶ درصد افزایش داشته است.

میزان سپرده‌های بانکی استان بوشهر با رشد ۵۶٫۴ درصدی از ۲۱٫۸ هزار میلیارد تومان در ابتدای فروردین ماه سال ۹۸ به ۳۴٫۲ هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ماه سال ۹۸ رسیده است.

استان‌های کردستان و خراسان جنوبی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

طی ۱۱ ماهه نخست سال گذشته هیچ استانی با کاهش سپرده‌های بانکی مواجه نشده و کمترین رشد سپرده طی دوره مذکور مربوط به تهران بوده، به طوری که میزان سپرده‌گذاری در این استان طی ۱۱ ماهه ابتدایی سال گذشته تنها ۲۱ درصد افزایش داشته که حتی نسبت به استان‌های کم‌درآمد کشور، رشد کمتری را به ثبت رسانده است.

میزان سپرده‌های بانکی استان تهران با رشد ۲۱٫۳ درصدی از ۱۱۳۱ هزار میلیارد تومان در ابتدای فروردین ماه سال ۹۸ به ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ماه سال ۹۸ رسیده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند