رقم دستمزد کارگران در انتظار گزارش کارگروه مزد استانی

عضو شوراي عالي کار گفت: نظر نهايي در مورد رقم دستمزد کارگران، پس از جمع‌بندي نتايج کارگروه مزد استانها و قبل از تشکيل اولين جلسه رسمي شوراي عالي کار ارائه مي‌شود. محمدرضا بقاييان  اظهار کرد: شوراي عالي کار در سه هفته پاياني سال هر هفته يک جلسه دستمزد برگزار خواهد کرد و اولين جلسه به

عضو شوراي عالي کار گفت: نظر نهايي در مورد رقم دستمزد کارگران، پس از جمع‌بندي نتايج کارگروه مزد استانها و قبل از تشکيل اولين جلسه رسمي شوراي عالي کار ارائه مي‌شود.

محمدرضا بقاييان  اظهار کرد: شوراي عالي کار در سه هفته پاياني سال هر هفته يک جلسه دستمزد برگزار خواهد کرد و اولين جلسه به احتمال زياد اواخر هفته آينده خواهد بود.

وي درباره خبر افزايش 20 درصد نقدي و 25 درصد غير نقدي دستمزد کارگران، گفت: چنين بحثي به هيچ وجه مطرح نيست و اساسا در هيچ يک از جلسات شوراي عالي کار و کارگروه سه جانبه ملي هم مطرح نشده و نمي‌توان به آن استناد کرد.

به گفته عضو هيات مديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور حداقل دريافتي 608 هزار توماني در برابر هزينه يک ميليون و 500 هزار توماني خانوارهاي کارگري رقمي نيست.

بقاييان در ادامه در پاسخ به اين پرسش که بهترين رقم تعيين حداقل مزد چيست؟ گفت: نظر شخصي من اين است که نرخ تورم 36 درصدي امسال به اضافه شش درصدي که از سال قبل طلب داريم به عنوان ملاک افزايش دستمزد در نظر گرفته شود ولي نظر نهايي قبل از اولين جلسه رسمي شوراي عالي کار و پس از جمع بندي نتايج کارگروه مزد استانها خواهد بود.

عضو شوراي عالي کار درعين حال درباره احتمال افزايش 18 درصدي حداقل حقوق کارگران و اختصاص سبد کالاي جداگانه‌، اظهار کرد: از همان ابتداي طرح چنين پيشنهادي با آن مخالفت کرديم، وزير کار هم در جلسه ديدار با گروه‌هاي کارگري اعلام کردند که امسال فرصت بحث در مورد پيشنهادات مزدي را نداريم و بهتر است به سال آينده موکول شود لذا به نظر مي‌رسد که در شرايط حاضر بايد روي درصد دستمزد کار کنيم.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند