روسیه سود گازپروم را قربانی سیاست در اوکراین کرده است

تحلیلگران نفتی با پیش بینی کاهش واردات گاز اوکراین از روسیه و عدم توانایی در پرداخت کل پول آن گفتند: شرکت نفتی گازپروم روسیه نهایتا بیشتر از آنچه که از افزایش 80 درصدی قیمت گاز صادراتی به اوکراین بهره ببرد، از آن متحمل ضرر خواهد شد. شرکت گازپروم در روزهای گذشته اعلام کرد که قیمت

تحلیلگران نفتی با پیش بینی کاهش واردات گاز اوکراین از روسیه و عدم توانایی در پرداخت کل پول آن گفتند: شرکت نفتی گازپروم روسیه نهایتا بیشتر از آنچه که از افزایش 80 درصدی قیمت گاز صادراتی به اوکراین بهره ببرد، از آن متحمل ضرر خواهد شد.

شرکت گازپروم در روزهای گذشته اعلام کرد که قیمت هر 1000 متر مربع گاز صادراتی به اوکراین را به 485 دلار افزایش می‌دهد که دومین افزایش قیمت در سه روز گذشته است.

رقم 485 دلاری بالاترین قیمتی است که مشتریان این شرکت باید بپردازند به طوریکه متوسط رقم فروش گاز روسیه در اتحادیه اروپا 370 دلار است.

آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفت: این افزایش قیمت که دو هفته پس از الحاق کریمه رخ می‌دهد، قابل قبول نیست و هشدار داد که انتظار دارد روسیه فشار خود را با محدود‌کردن عرضه گاز به اوکراین افزایش دهد.

والری نستروف از بانک سی.آی.بی گفت: حتی اگر قیمت به صورت قانونی باشد به وجهه گازپروم و به نظام سرمایه‌گذاری ضربه خواهد زد و به طور غیرمستقیم مجموعه بازار سهام روسیه ضربه خواهد خورد.

تحلیلگران از جمله نستروف برآورد کردند که گازپروم حدود دو میلیارد دلار در سال جاری از این اقدام ضربه خواهد خورد.

مشاجرات قبلی اوکراین و روسیه بر سر قیمت‌گذاری گاز به توقف عرضه گاز به اوکراین و در نهایت به کاهش عرضه نفت به اروپا که روسیه 30 درصد آن را تامین می‌کند انجامید.

تحلیلگران می‌گویند: شرکت گازپروم احتمالا عرضه گاز خود را متوقف خواهد کرد، اگرچه کاهش فوری عرضه بعید به نظر می‌رسد، زیرا با تمام شدن فصل زمستان تقاضای گاز کاهش یافته است.

حدود نیمی از عرضه گاز روسیه به اروپا از طریق اوکراین انجام می‌شود.

میخاییل کورچمکین تحلیلگر گازی در اروپا گفت: اوکراین نمی‌تواند انبارهای خود را با این قیمت پر کند. بدون انبارهای گازی اوکراین، گازپروم توان عمل به قرار‌داد‌های صادراتی به اروپا را نخواهد داشت.

پس از برکناری ویکتور یانوکوویچ رییس جمهور سابق اوکراین که در نوامبر گذشته پس از متوقف کردن برنامه قرار‌دادهای تجاری و سیاسی با اروپا از تخفیف روسیه برخوردار شد، افزایش دوباره قیمتهای گاز روسیه باعث افزایش فشار روسیه روی اوکراین شده است.

گازپروم می‌گوید: به دلیل ناتوانی اوکراین در پرداخت به موقع بدهی گازی 2.2 میلیارد دلاری، قیمت گاز صادراتی به اوکراین را از ماه جاری از 268.5 دلار به 485 دلار افزایش خواهد داد.

والنتین زملیانسکی سخنگوی سابق شرکت دولتی نفت‌وگاز اوکراین گفت: با توجه به قیمت‌های کنونی اوکراین بعید است که به واردات گاز و افزایش بدهی خود ادامه دهد. این امر تا زمان کاهش قیمت گاز روسیه یا ارجاع این پرونده به دادگاه داوری ادامه خواهد داشت.

تحلیلگران می‌گویند: جهش قیمت گاز برای اقتصاد شکننده اوکراین مضر است و این کشور در پرداخت‌ها دچار مشکل خواهد شد.

نستروف افزود: این قیمت برای بلند‌مدت غیرواقع‌بینانه است.

گازپروم سال گذشته 25.8 میلیارد مترمکعب گاز به ارزش 12 میلیارد دلار به اوکراین فروخت درحالیکه این رقم در سال 2012، 33 میلیارد مترمکعب بود. روسیه اکنون حدود نیمی از تقاضای گاز اوکراین را تامین می‌کند.

نستروف گفت: اوکراین احتمالا در سال جاری کمتر از 25الی 27 میلیارد مترمکعب پیش بینی شده از روسیه گاز وارد می‌کند و گازپروم حدود دو میلیارد دلار از افزایش قیمت و تعرفه مالیاتی برای اوکراین ضرر می‌کند، زیرا تولید این شرکت حدود پنج درصد کاهش خواهد یافت.

همچنین آلکسی کوکین دیگر تحلیلگر مسائل گاز در اوکراین پیش بینی کرد که گازپروم از این افزایش قیمت دو میلیارد دلار ضرر می‌کند زیرا خرید اوکراین از روسیه در سال جاری به 20 میلیارد متر مکعب و در سال 2015 به 15 میلیارد متر مکعب تنزل خواهد کرد.

تحلیلگران می‌گویند: این بحران تا زمستان(فصلی که گازپروم در گذشته عرضه گاز به اوکراین را به دلیل اختلاف بر سر قیمت قطع کرده است) طول می‌کشد و مناقشه گازی در زمستان آینده رخ خواهد داد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند