رونمایی از سپرده جدید مؤسسه اعتباری توسعه با سود 24 درصد

سپرده جدید مؤسسه اعتباری توسعه به حساب های سه ماهه 24 درصد سود می دهد. در پی استقبال گسترده مردم در روزهای اخیر از دو سپرده بلند مدت «تک» و «تکرو» توسعه و به منظور خدمات دهی به طیف گسترده تری از مردم، مؤسسه اعتباری توسعه سپرده کوتاه مدت ویژه جدید خود را با عنوان

سپرده جدید مؤسسه اعتباری توسعه به حساب های سه ماهه 24 درصد سود می دهد.

در پی استقبال گسترده مردم در روزهای اخیر از دو سپرده بلند مدت «تک» و «تکرو» توسعه و به منظور خدمات دهی به طیف گسترده تری از مردم، مؤسسه اعتباری توسعه سپرده کوتاه مدت ویژه جدید خود را با عنوان «تکدانه» توسعه فعال کرد. 

بنابراین گزارش مهلت افتتاح حساب در این سپرده ویژه تنها تا پایان سال ۹۲ خواهد بود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند