ریزش 225 واحدی شاخص کل

ریزش 225 واحدی شاخص کل

خلاصه معاملات روز 6 خرداد 96 در بورس اوراق بهادار تهران.

به گزارش خبرنگار تجارت‌نیوز، در جریان معاملات روز 6 خرداد 96 بورس اوراق بهادار تهران، 567 میلیون سهم با 45 هزار بار تکرار معامله توانست به ارزش یک میلیون و 448 هزار و 632 ریال برسد. ارزش بازار در انتهای روز کاری به سه میلیارد و 310 میلیون و 928 هزار ریال رسید.

 

بیشترین ارزش معامله

نمادآخرین قیمتتغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
بفجر5،999(0.27)6،0630.83217،410،73044،930م
قزوین3،206(3.61)3،210(3.49)8919،595،96830،803م
خپارس1،028(3.56)1،038(2.63)1،84124،089،37425،000م

 

بیشترین تعداد معامله

نمادآخرین قیمتتغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
خپارس1،028(3.56)1،038(2.63)1،84124،089،37425،000م
وساپا9998(3.2)1،001(2.91)1،56722،148،06922،174م
خاور888(4.82)895(4.07)1،48025،529،69122،857م

 

بیشترین کاهش قیمت

نمادآخرین قیمتتغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
خاذینح227(9.92)229(9.13)5127،515،5761،720م
ومعادنح196(9.68)199(8.29)2887،940،4191،584م
غمارگح2،838(4.44)2،754(7.27)85235،715649م

 

بیشترین P/E

نمادآخرین قیمتتغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
ددام6،132(4.8)6،370(1.1)2142،015265م1274.00
کساپا2،2244.962،2224.861421،315،5322،923م1111.00
خمحور2،416(4.96)2،425(4.6)143963،6902،337م606.25

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند