ریچارد فرای پیشنهاد روز خلیج فارس را داد

احمد مسجد جامعی رییس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه برنامه روز جمعه تهران گردی در پاسخ به سوال خبرنگار CHN، درباره خاکسپاری ریجارد فرای در اصفهان گفت: «خاکسپاری او در اصفهان منوط به موافقت دستگاههای اجرایی است اما باید بگویم ایشان کسی بود که این روزها با نزدیک شدن به روز خلیج فارس شخصیتش

احمد مسجد جامعی رییس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه برنامه روز جمعه تهران گردی در پاسخ به سوال خبرنگار CHN، درباره خاکسپاری ریجارد فرای در اصفهان گفت: «خاکسپاری او در اصفهان منوط به موافقت دستگاههای اجرایی است اما باید بگویم ایشان کسی بود که این روزها با نزدیک شدن به روز خلیج فارس شخصیتش تجدید می شود.»

و با یادآوری خاطره ای در گذشته گفت: «زمانی که من وزیر ارشاد بودم نشریه نشنال جئوگرافیک نام دیگری را برای خلیج فارس مورد استفاده قرار داد و بعدها شبکه الجزیزه این کار را تقویت و تکرار کرد. معمولاً در این مواقع به رسانه مربوطه تذکر می دادند اما ما تذکر ندادیم و نماینده آن رسانه ها را اخراج کردیم؛ چون کار غیر اخلاقی و غیرقابل گذشتی مرتکب شده بودند.»

مسجدجامعی در ادامه سخنانش با بیان این که در آن زمان رفتار تند مدیریتی ارشاد برای عده ای سوال شده بود که چطور به خاطر چنین اتفاقی خبرنگار دو رسانه اخراج شدند اذعان داشت: «در آن اسناد، نامه ای از ایرانشناسان حوزه کانادا و آمریکا که در راس آنها ریچارد فرای بود دریافت کردیم. آقای فرای در این نامه رفتار وزارت ارشاد در قبال آن رسانه را تائید کرده بود یعنی همان رفتاری که برای خیلی ها علامت سوال به حساب می آمد و نظر وزارت ارشاد را تند می خواندند.»

به گفته او، ریچارد فرای در همان نامه پیشنهاد داده بود برای تکرار نام خلیج فارس و تکرار و ثبت آن در اذهان مردم روزی را به نام روز خلیج فارس تعیین کنند.

 

مسجد جامعی با بیان این که ریچارد فرای پیشنهاد داده بود روز بازگشت جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی به ایران این نام گذاری انجام شود گفت: «البته ما در این زمینه بررسی کردیم و روز شکست پرتغالی ها را مبنای نامگذاری روز خلیج فارس که همان دهم اردیبهشت است قرار دادیم.»

به گفته او آن نوع برخورد اثر بخش بود و نشنال جئوگرافیک و الجزیره رفتارشان را جبران کردند. من این خاطره را از فرای دارم که ضمن تاکیدبر نام خلیج فارس رفتار وزارت ارشاد با آن رسانه ها را نیز تایید کرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند