رئیس کل بانک مرکزی:

ویرایش اولیه سند جامع رمز پول بانک مرکزی تهیه شد

ویرایش اولیه سند جامع رمز پول بانک مرکزی تهیه شد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی ایران با بررسی روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگو‌های مختلف، ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: درسال‌های اخیر مباحث متعددی درباره نسبت بانک‌های مرکزی و رمزارز‌ها و رمز پول‌ها در جهان مطرح شده است. خصوصا نحوه تنظیم‌گری رمزارز‌ها، و نسبت آن‌ها با سیاست‌گذاری پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است.

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته، تشکیل جلسات بررسی و قاعده‌گذاری در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهان در باره رمزارز‌ها بار‌ها تکرار شده است و الگوی مواجهه با این پدیده، با اهداف متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

همتی تصریح کرد: ازجمله اهداف بانک‌های مرکزی مختلف، افزایش کنترل درخصوص انتقال اعتبار، بین‌المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری سیستم پولی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم با بررسی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن بر الگو‌های مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را تهیه کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: از همکارانم در ادارات ذی‌ربط بانک مرکزی خواسته‌ام بر اساس اقدامات انجام گرفته، مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده وجهت تصمیم‌گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج آن در سیاست‌گذاری پولی فراهم آید.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند