سن ازدواج ۳ سال و ۳ ماه بالا رفت

سن ازدواج ۳ سال و ۳ ماه بالا رفت

میانگین سنی زنان شهری در اولین ازدواج در سال ۱۳۵۵، ۲۰ سال و دو ماه و زنان روستایی ۱۹ سال و یک ماه بوده که در سال ۱۳۹۵، به ۲۳ سال و ۴ ماه در زنان شهری و ۲۲ سال در زنان روستایی تغییر یافت.

براساس اعلام مرکز آمار ایران براساس سرشماری سال ١٣٩۵، فاصله میانگین سن در اولین ازدواج مردان نسبت به زنان در کل کشور چهار سال و ۴ ماه بیشتر است که این فاصله نسبت به سال ١٣۵۵ تغییر معنی‌داری نیافته است به طوری که در سال ١٣٩۵ میانگین سن در اولین ازدواج مردان ۲۷ سال و ۴ ماه و زنان ٢٣ سال در کل کشور محاسبه شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز،این نماگر در سال ١٣۵۵ برای مردان ۲۴ سال و یک ماه و زنان ۱۹ سال و ۷ ماه بوده است؛ به عبارتی در سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣۵۵ مردان و زنان به طور متوسط، ۳ سال و ۳ ماه دیرتر ازدواج کرده‌اند.

میانگین فاصله سنی مردان شهری در اولین ازدواج، نسبت به مردان روستایی در سال ١٣۵۵، ۲ سال و ۴ ماه بوده که در سال ١٣٩۵، به یک سال و ۳ ماه کاهش یافته است. یعنی در سال ١٣٩۵ میانگین سن مردان شهری در اولین ازدواج، ۲۷ سال و ۸ ماه و میانگین سن مردان روستایی ۲۶ سال و ۵ ماه و در سال ١٣۵۵، میانگین سن در اولین ازدواج مردان شهری ۲۵ سال و یک ماه و روستایی ۲۲ سال و ۷ ماه بوده است.

یعنی در شهر، سن ازدواج مردان ۲ سال و ۷ ماه و در روستا ۳ سال و ۸ ماه اضافه شده است. به عبارتی به سن ازدواج مردان روستایی نسبت به مردان شهری در سال ١٣٩۵، در مقایسه با سال ١٣۵۵، یکسال و یک ماه بیشتر اضافه شده است.

میانگین سنی زنان شهری در اولین ازدواج در سال ١٣۵۵، ۲۰ سال و ۲ ماه و روستایی ۱۹ سال و یک ماه بوده که در سال ١٣٩۵، به ۲۳ سال و ۴ ماه در زنان شهری و ٢٢ سال در زنان روستایی تغییر یافته است. همچنین میانگین سنی در اولین ازدواج زنان شهری در سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣۵۵، سه سال و ٢ ماه و در روستایی ٢ سال و ۹ ماه اضافه شده است.

 

منبع:صداوسیما

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند