وزارت کار مطرح کرد:

مهمترین دلیل مهاجرت چیست؟ (اینفوگرافیک)

مهمترین دلیل مهاجرت چیست؟ (اینفوگرافیک)

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارش جدید خود با استناد به داده‌های مرکز آمار مهم‌ترین دلیل مهاجرت در سال 96 را «پیروی از خانواده» می‌داند.

هر ساله تعداد زیادی از افراد بنا به دلایل مختلف مجبور می‌شوند به شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها مهاجرت کنند. مهاجرت می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارش جدید خود با استناد به داده‌های مرکز آمار به بررسی سهم عوامل مختلف از مهاجرت در ایران پرداخته است.

براساس گزارش مذکور عامل «پیروی از خانواده» با بیش از 49 درصد مهم‌ترین دلیل برای مهاجرت در سال 96 بوده است. با این اوصاف می‌توان گفت نزدیک به نیمی از افراد در مهاجرت خود نقشی ندارند و بیشتر تحت تاثیر تصمیمات خانواده مجبور به مهاجرت می‌شوند.

عوامل دیگری همچون «جستجوی کار»، «جستجوی کار بهتر»، «پایان سربازی»، «انتقال شغلی»، «تحصیل»، «پایان تحصیل» و «انجام سربازی» به ترتیب بیشترین سهم را در مهاجرت سال 96 داشته‌اند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند