سهم کارگر و کارفرما از حق بیمه در سال ۹۹ چقدر است؟

سهم کارگر و کارفرما از حق بیمه در سال ۹۹ چقدر است؟

با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خواروبار، مبلغ حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما اعلام شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، با توجه به تعیین و اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ و همچنین تغییر مبلغ حق مسکن و خوارو بار، مبلغ حق بیمه‌های سهم کارگر و کارفرما به شرح زیر است:

حداقل دستمزد کارگر عادی: ۶۱۱,۸۰۹ ریال

حق مسکن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (در صورت تصویب هیات وزیران این مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌شود)

خواروبار: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه‌های ۳۱ روزه: ۲۳,۹۶۶,۰۷۹ ریال

حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷% : ۱,۶۷۷,۶۲۶ ریال

حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳% : ۵,۵۱۲,۱۹۸ ریال

جمع کل حق بیمه : ۷,۱۸۹,۸۲۴ ریال

جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه‌های ۳۰ روزه: ۲۳,۳۵۴,۲۷۰ ریال

حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷% : ۱,۶۳۴,۷۹۹ ریال

حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳% : ۵,۳۷۱,۴۸۲ ریال

جمع کل حق بیمه : ۷,۰۰۶,۲۸۱ ریال

این مقادیر برای حداقل دستمزد است و برای دستمزد بالاتر از حداقل حقوق، ۳۰ درصد حقوق و مزایای، حق بیمه است که ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است.

منبع: تسنیم 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند