موضوعات داغ:
مرکز آمار ایران اعلام کرد:

سهم ۶.۵ درصدی اماکن ورزشی خصوصی

سهم ۶.۵ درصدی اماکن ورزشی خصوصی

تعداد اماکن ورزشی کشور در مدت چهار سال حدود ٨ درصد افزایش یافته و از تعداد ٢١ هزار و ۲۲۹ محیط ورزشی به ۲۲ هزار و ٨۶٨ رسیده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، مساحت ورزشی کشور برای سال ١٣٩۴ به میزان ۶۰ میلیون و ۳۲ هزار و ۴٧٢ مترمربع گزارش شده که نسبت به سال ١٣٩٠، (۵۶٣٨٩۵٠٢ متر مربع)، ۶.۴ درصد افزایش یافته است؛ از این مساحت، ٢٢.۵ درصد آن سرپوشیده و مابقی روباز بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، تعداد اماکن ورزشی نیز در آخرین گزارش سال ١٣٩۴ نسبت به سال ١٣٩٠، حدود ٨ درصد افزایش یافته است و از تعداد ٢١٢٢٩ در سال ١٣٩٠، به ٢٢٨۶٨ در سال ١٣٩۴ رسیده است.

در سال ١٣٩٠، به‌ازای هر نفر ایرانی ۰.۷۵ متر مربع مساحت اماکن ورزشی وجود داشته که در سال ١٣٩۴، به ۰.۷۶ مترمربع افزایش یافته است.

در سال ١٣٩٠ از کل مساحت اماکن ورزشی کشور ۵.۷ درصد و در سال ١٣٩۴، نیز ۶.۶ درصد خصوصی بوده است.

 

منبع: مهر

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند