اکسکوینو

شاخص بهای تولیدکننده یکساله ۳.۹درصد بالا رفت

تجارت نیوز

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مهرماه به عدد ۲۲۴.۵ رسید که نسبت به ماه قبل، ۰.۵ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران، در مهرماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۲۴.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است؛ بر این اساس شاخص بهای تولیدکننده در مهرماه نسبت به ماه مشابه

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مهرماه به عدد ۲۲۴.۵ رسید که نسبت به ماه قبل، ۰.۵ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران، در مهرماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۲۴.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش داشته است؛ بر این اساس شاخص بهای تولیدکننده در مهرماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده‌ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده‌ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۴ به‌ میزان ۳.۲ درصد افزایش یافته است؛ در این میان شاخص کل گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۰.۴ افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
شاخص کل ساخت(صنعت) در مهرماه ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ۲.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل بالا رفته است. همچنین شاخص حمل و نقل و انبارداری در مهرماه نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه قبل ۲.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
شاخص کل هتل و رستوران و اطلاعات و ارتباطات در مهرماه نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰.۸ درصد و ۰.۱ درصد افزایش داشته که نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۱۰.۷ و ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین شاخص بهای تولیدکننده در بخش آموزش و بهداشت و مددکاری اجتماعی نسبت به ماه قبل به ترتیب ۷.۲ و ۰.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد که البته نسبت به ماه مشابه سال قبل هم به ترتیب ۱۲ و ۱۸ درصد بالا رفته است.
به گزارش بانک مرکزی،در نهایت شاخص بهای تولیدکننده در سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی نیز ۱ درصد نسبت به ماه قبل و ۱۳.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل بالا رفته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند