شاخص زراعت و باغداری در فصل تابستان رشد کرد

بررسی‌ها حاکی از آن است که شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل تابستان سال ١٣٩٧ برابر با ۳۵۵.۲ بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤٥.٩ درصد رشد یافته است.
شاخص زراعت و باغداری در فصل تابستان رشد کرد

براساس آخرین آمار منتشره شاخص زراعت و باغداری در فصل تابستان سال ١٣٩٧ برابر با ٣۶۵,١ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۵١.۴ درصد افزایش روبرو بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در این میان شاخص گروه غلات در فصل تابستان سال ١٣٩٧ برابر با ٢٧٨,٣ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.٨ درصد افزایش یافته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴.١ درصد افزایش می‌باشد.

شاخص گروه میوه‌ها و میوه‌های آجیلی در فصل تابستان سال ١٣٩٧ برابر با ۳۸۷.۲ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۶.۶ درصد افزایش یافته است.

همچنین میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۴۵.۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص گروه سبزیجات در فصل تابستان سال ١٣٩٧ برابر با ۵۱۸.۷ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۲۴.۹ درصد مواجه شده است.

شاخص دامداری سنتی بررسی شاخص دامداری سنتی در فصل تابستان سال ١٣٩٧ برابر با ۳۳۳.۸ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۴.۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با ١٨.٣ درصد رشد همراه بوده است.

در این میان شاخص گروه پرورش بز و بزغاله در فصل تابستان سال ١٣٩٧ برابر با ٣٢۶.٢ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴١.٧ درصد افزایش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتی در فصل تابستان سال ١٣٩٧ برابر با ۳۵۳.۵ بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته رشد ۴۰.۱ درصدی پیدا کرده است.

گفتنی است شاخص گروه گوسفند و بره در فصل تابستان سال ١٣٩٧ برابر با ۳۴۷.۳ بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٢.٣ درصد افزایش یافته است.

 

منبع: میزان

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز