شالیکاران مصرف آب کشاورزی را مدیریت کنند

شالیکاران مصرف آب کشاورزی را مدیریت کنند

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، به کشاورزان شالیکار توصیه کرد مصرف آب رها شده از سد سفید رود را حتما مدیریت کنند تا از بروز کمبود احتمالی آب در زمین‌های کشاورزی پیشگیری شود.

حبیب جهانساز افزود: در سال جاری نسبت به سال قبل از نظر منابع آبی در دسترس، کمبود داریم و اگر کشاورزان در مدیریت این منابع همکاری لازم را نداشته باشند، این کمبود آب به روی زمین منتقل می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی گفت : کشاورزان شالیکار با لحاظ حداکثر صرفه‌جویی باید از تمام امکانات مثل آب چاه و چاهک‌ها و آب‌زهکش‌ها استفاده کنند تا این دوران حساس نیاز شدید شالیزارها به آب، سپری شود زیرا تا یکی دو هفته دیگر با رشد بوته‌های برنج و سایه‌اندازی آنها بر روی زمین، به مراتب میزان نیاز به آب کشاورزی نیز کاهش می‌یابد.

جهانساز ادامه داد: در حال حاضر آب سد سفید رود به صورت تناوبی (هشت روز جاری – چهار روز قطع ) در کانال ها رها می شود و کشاورزانی که زمین های آنها در سرآب قرار دارد، بایستی به نوعی آبیاری را انجام دهند تا آب به مزارع پایین دست هم برسد.

وی اظهار داشت: از 238 هزار هکتار شالیزار استان تاکنون بیش از 210 هزار هکتار نشاء شده که از این میزان بیش از یکصد هزار هکتار، با ماشین صورت گرفته است.

وی افزود : بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، کشاورزان باید حداکثر تا پنجم خردادماه جاری کار نشا را به اتمام برسانند.

گیلان دارای 238 هزار هکتار شالیزار است که از این میزان، 180 هزار هکتار آن از طریق کانال های آبرسانی از آب سد سفیدرود آبیاری می شوند و بقیه نیز از آب بندان‌ها و رودخانه‌های داخلی استان استفاده می‌کنند.

آب گذاری کانال‌های آب رسانی مرکز، شرق و غرب گیلان برای آبیاری شالیزارهای استان از طریق رهاسازی آب سد سفیدرود، از هشتم اردیبهشت ماه گذشته آغاز شده است.

برای انجام کشت برنج در گیلان ابتدا 2 مرحله شخم (زمستانه و بهاره) از ابتدای دی ماه در زمین‌های شالیزاری تا اواخر فروردین ماه انجام می‌شود. پس از انجام 2 مرحله شخم، عملیات خزانه‌گیری از فروردین ماه آغاز می شود و از پنجم تا هفتم اردیبهشت ماه به بعد نیز زمان انتقال نشاء برنج به زمین‌های آب تخت شده است.

از این مرحله تا نیمه دوم تیرماه نیز زمان داشت برنج است و از این زمان تا نیمه شهریورماه ، کار برداشت محصول برنج انجام می‌شود.

هر سال از تبدیل یک میلیون و 200 هزار تن شلتوک برداشتی استان ، حدود 750 تا 850 هزار تن برنج سفید به دست می‌آید.

 

منبع: ایرنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند