شکاف طبقاتی بیشتر از قبل شد

شکاف طبقاتی بیشتر از قبل شد

سهم درآمدی ثروتمندان نسبت به فقیران در ایران در حال افزایش است. سهم درآمدی 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین افراد کشور در سال 1395 حدود 13 برابر بوده که نسبت به سال 1394 معادل 0.34 افزایش داشته است.

فریبا تاجدینی: ضریب جینی چگونگی توزیع درآمد طی یک دوره از زمان را نشان می‌دهد. هرچقدر ضریب جینی به صفر نزدیک باشد توزیع برابر درآمد بیشتری را نشان می‌دهد. ایران در بین کشورهای جهان از نظر ضریب جینی در چه رتبه‌ای قرار دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش مرکز آمار ضریب جینی ایران طی سال‌های 1393 تا 1395 روند فزاینده‌ای داشته که نشان دهنده توزیع هرچه نابرابرتر درآمد بین افراد جامعه و شکاف طبقاتی بیشتر است.

ضریب جینی ایران در سال 1393 از 0.37 به 0.39 در سال 1395 رسید. طی دوره مذکور سهم درآمدی 10 درصد ثروتمندترین قشر جامعه به 10 درصد فقیرترین قشر جامعه بیش از 12 برابر بوده که این میزان سهم از سال 1393 تا سال 1395 رو به افزایش بوده است.

طبق گزارش سازمان ملل رتبه ایران از نظر ضریب جینی در سال 2015 به 37.4 واحد رسیده و در بین 143 کشور جهان در رتبه 68 قرار گرفته، به این معنی که شکاف درآمدی در ایران طی این دوره کمتر از 75 کشور بوده است.

جزئیات بیشتر را در اینفوگرافی تجارت‌نیوز می‌توانید مشاهده کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند