اکسکوینو

فرار مالیاتی غیر ممکن می شود

تجارت نیوز

معاون دفتر فنی و حسابرسی سازمان مالیاتی کشور، از بکارگیری شیوه های جدید علاوه بر اعمال جرائم مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی افراد و بنگاههای اقتصادی خبر داد. علی برزگری با بیان این مطلب افزود: چنانچه بعد از دوره 5 ساله از درآمد فرد یا بنگاهی بی اطلاع باشیم با مراجعه حضوری، مالیات معوقه

معاون دفتر فنی و حسابرسی سازمان مالیاتی کشور، از بکارگیری شیوه های جدید علاوه بر اعمال جرائم مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی افراد و بنگاههای اقتصادی خبر داد.
علی برزگری با بیان این مطلب افزود: چنانچه بعد از دوره 5 ساله از درآمد فرد یا بنگاهی بی اطلاع باشیم با مراجعه حضوری، مالیات معوقه را اخذ می کنیم.
وی در خصوص خذف شیوه علی الراس از نظام ماالیاتی کشور، گفت: هدف نهایی سازمان مالیاتی کشور و همچنین دولت، اخذ مالیات از بنگاههای اقتصادی بر اساس درامدها و هزینه ها است. با توجه به اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، به منظور شفافیت میزان درآمدها و هزینه های بنگاههای اقتصادی، شیوه علی الراس در کوتاه ترین زمان حذف خواهد شد.
وی، افزود: قانونگذار در ماده 97، برای حذف شیوه علی الراس حداکثر 3 سال را پیش بینی کرده، اما برای تحقق هر چه زودتر افزایش شفافیت وضعیت بنگاههای اقتصادی، این امر در کوتاهترین زمان به انجام خواهد رسید و این مدت به عنوان دوره گذار در نظر گرفته شده است.
برزگری،در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی، عنوان کرد: اعمال جرائم به تنهایی بازدارنده نیست و موارد دیگری نیز پیش بینی شده است. به نحویکه اگر پس از گذشت 5 سال مالیات از سوی فرد پرداخت نشود و یا اینکه سازمان مالیاتی از درآمد شخصی مطلع نباشد. با اعمال مکانیزمی مراجعه و مالیات معوقعه را اخذ می کنیم و این امر به بی عدالتی های عنوان شده پایان می دهد.
وی با اشاره به تخصیص منابع مالیاتی به بخش هایی همچون آموزش، بهداشت و درماان، پرداخت حقوق کارمندان و سایر بخش ها، بیان کرد: منابع از محل پرداختهای مودیان مختلف تامین می شود.
معاون دفتر فنی و حسابرسی سازمان مالیاتی کشور، در خصوص نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش، اظهارداشت: در طی سالهای 92 تا 94، سالیانه 10 شغل را معرفی کرده ایم. ضمن اینکه هم اکنون 29 صنف باید این صندوق ها را نگه داری کنند. وجود صندوق های مکانیزه فروش به منظور حرکت به سمت ااقتصادی پویا و شفافیت درآمدها و هزینه ها راه اندازی شده است و به تدریج به آن افزوده می شود.
به گزارش تجارت نیوز به نقل از رادیو ایران، وی افزود: در حال حاضر با اصناف مختلف، جلسات آموزشی را در رابطه با صندوق های مکانیزه فروش برگزار کرده ایم.
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند