معاون سازمان امور مالیاتی:

صاحبان مشاغل خودرو تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند

صاحبان مشاغل خودرو تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی، از تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل خودرو خبر داد و گفت: این دسته از مودیان در صورت بهره‌مندی از دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات مقطوع، تکلیفی به ارایه اظهارنامه مالیاتی ندارند.

به گزارش تجارت‌نیوز، نادر جنتی با اشاره به صدور دستورالعمل اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و ابلاغ آن به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور عنوان کرد: مالکان مشاغل خودرویی از جمله صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول تنظیم شده و با رعایت گروه‌بندی استان‌ها مکلف به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده تا پایان خردادماه ۱۳۹۶ هستند.

وی افزود: صاحبان مشاغل یاد شده که می‌خواهند از این دستورالعمل بهره‌مند گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین‌نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۵ ندارند و می‌بایست مالیات مقطوع را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۶ پرداخت کنند، در غیر این صورت صاحبان مشاغل مذکور که خواستار بهره‌مندی از این دستورالعمل و پرداخت مالیات مقطوع نیستند، جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی سالانه و عدم تعلق جریمه، ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی تا پایان خرداد ماه هستند.

جنتی همچنین بیان کرد: مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل، با توجه به امکانات و شاخص‌های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز شرایط جوی و تقسیم‌بندی استان‌های کشور به پنج گروه، با اعمال ضرایب جدول گروه‌بندی استان‌ها، به صورت مقطوع تعیین شده است.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مودیانی که در سال ۱۳۹۵ به صورت کامل فعالیت نداشته‌اند، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد قطعی می‌شود، گفت: مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه که در جداول تعیین‌شده قید نشده است، می‌بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق تا ۳۱ خرداد ماه اقدام کند.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند