رئیس کل گمرک ایران در گفتگو با تجارت‌نیوز :

صادرات غیرنفتی ایران سال آینده کاهش می‌یابد

صادرات غیرنفتی ایران سال آینده کاهش می‌یابد

رئیس کل گمرک ایران می‌گوید: چنانچه تحریم‌ها در سال آتی ادامه داشته باشد بین هفت تا 10 درصد صادرات غیرنفتی به سایر کشورها کاهش خواهد یافت.

رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به این پرسش که در دو ماه پایانی سال روند صادرات کاهش خواهد یافت؟ به تجارت‌نیوز گفت: پیش‌بینی صادرات در ماه بهمن و اسفند این است که همان میانگین 10 ماه گذشته رقم بخورد. یعنی در 10 ماه گذشته صادرات ما ماهانه حدود 5/3 میلیارد دلار بوده که چنانچه این رویه در دو ماه پایانی سال حاصل شود قطعا ما در پایان سال به چشم‌انداز 42.5 میلیارد دلار دست خواهیم یافت.

مهدی میراشرفی با اشاره به وضعیت صادرات در سال گذشته اظهارکرد: براساس برآوردهای انجام شده میزان صادرات ما در سال گذشته به کشورها حدود 42 میلیارد دلار بوده و حدود 44 میلیارد دیگر نیز واردات انجام شده است. انتظار ما این است که تا پایان سال 1398 نیز وضعیت سال گذشته در حوزه صادرات تکرار شود.

او با اشاره به وضعیت تحریم‌های غرب علیه ایران تصریح کرد: چنانچه تحریم‌ها در سال آتی ادامه داشته باشد بین هفت تا 10 درصد صادرات غیرنفتی به سایر کشورها کاهش خواهد یافت.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند