تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

شکاف طبقاتی در سال 97 بیشتر از قبل شد

شکاف طبقاتی در سال 97 بیشتر از قبل شد

ضریب جینی ایران در سال گذشته روند فزاینده‌ای داشته که نشان دهنده توزیع هرچه نابرابرتر درآمد بین افراد جامعه و شکاف طبقاتی بیشتر است. ضریب جینی ایران در سال 1393 از 0.37 به 0.4 در سال 1397 رسید.

ضریب جینی چگونگی توزیع درآمد طی یک دوره از زمان را نشان می‌دهد. هرچقدر ضریب جینی به صفر نزدیک باشد توزیع برابر درآمد بیشتری را نشان می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش مرکز آمار ضریب جینی ایران طی سال‌های 1393 تا 1397 روند فزاینده‌ای داشته که نشان دهنده توزیع هرچه نابرابرتر درآمد بین افراد جامعه و شکاف طبقاتی بیشتر است.

ضریب جینی ایران در سال 1393 از 0.37 به 0.4 در سال 1397 رسید.

آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته ضریب جینی کشور با افزایش یک صدم واحد نسبت به سال قبل به 0.40 رسیده است.

به همین ترتیب ضریب جینی شهری و روستایی هر کدام به 0.39 و 0.35 رسیده که نسبت به سال 1396 با افرایش همراه بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند