طرح تامین مالی مولد برنامه بانک مرکزی برای رونق تولید

طرح تامین مالی مولد برنامه بانک مرکزی برای رونق تولید

رئیس کل بانک مرکزی در یاداشتی اینستاگرامی از بررسی طرح تامین مالی مولد برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی نوشته است: علی‌رغم رشد بالای کل‌های پولی و به ویژه نقدینگی طی سال‌های گذشته، تامین مالی فعالیت‌های تولیدی همچنان با دشواری روبرو است.

وی ادامه داده: افزایش هزینه‌های تولید در طول یکسال گذشته، نیاز به سرمایه درگردش تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر نموده است.

همتی افزوده است: بانک مرکزی، بادرک این وضعیت ، به دنبال طرح هایی جهت حل این دشواری است.

وی عنوان کرده است: اصل اساسی در نگاه بانک مرکزی آن است که هرگونه طرحی، اولا: به تامین مالی فعالیتهای تولیدی منجر شده و نیاز افزایش یافته سرمایه درگردش آنها را برآورده نماید، ثانیا: منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و لذا تشدید فشارهای تورمی و قیمتی نشود.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرده است: بر این اساس، در کمیته‌های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرح‌های متعددی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این طرح‌ها، طرح «تامین مالی مولد» است، به نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده شود و از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد به خوبی ممانعت شود.

وی در پایان افزوده است: این طرح پس از نظرخواهی از متخصصین پولی و بانکی جمع بندی و در کنار تلاش‌های جاری بانک‌های کشور برای تأمین مالی تولید، در جهت جلوگیری از رکود و اعاده رونق تولید به کار گرفته می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند