طرح جامع مالیاتی دنبال وصول درآمد دولت و رضایت مشتریان است

طرح جامع مالیاتی از طرح های مهم و ملی کشور است و بی شک به عنوان موتور محرک نظام نوین مالیاتی محسوب می‌شود. افق چشم انداز طرح جامع مالیاتی با توجه به مشکلات موجود سیستم مالیاتی کشور بر سه فرآیند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات و تشخیص مالیات و در

طرح جامع مالیاتی از طرح های مهم و ملی کشور است و بی شک به عنوان موتور محرک نظام نوین مالیاتی محسوب می‌شود.

افق چشم انداز طرح جامع مالیاتی با توجه به مشکلات موجود سیستم مالیاتی کشور بر سه فرآیند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات و تشخیص مالیات و در نهایت وصول مالیات حقه، متمرکز شده است.

البته تحقق درست و اصولی سه فرآیند مذکور، مستلزم سازماندهی و اجرای سایر فرآیندهای پشتیبانی مرتبط با آن است.

براساس چشم انداز وضع مطلوب که برگرفته از تجربه سیستمهای مالیاتی موفق در سایر کشورها است، شرط دستیابی به وضعیت مطلوب که در آن ضمن کاهش هزینه های وصول مالیات، افزایش رضایت مشتری، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و .. امکان تامین اهداف سیستم مالیاتی محقق خواهد شد.

اما برای رسیدن به یک سیستم مالیاتی که بتواند ضمن وصول تمام درآمدهای مالیاتی دولت، رضایت تمام صاحبان منافع سازمان را تامین کند، مستلزم داشتن یک رویکرد سیستمی در برخورد با مسائل و مشکلات مالیاتی است.

در صورت اجرایی شدن این طرح می توان به بهبود روش‌های دریافت مالیات، رشد درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی امیدوار شد.

با اجرای طرح جامع مالیاتی ، مودیان شاهد گونه‌ جدیدی از خدمات مالیاتی به صورت الکترونیک و آنلاین خواهند بود.

مکانیزه کردن اطلاعات مودیان یکی از اقدامات به منظور استقرار نرم افزار یکپارچه مالیاتی است.

دریافت اظهار نامه ، ارسال صورت معاملات فصلی، دسترسی مودیان به پرونده مالیاتی خود، برخورداری از امضای دیجیتال و تامین اطلاعات مورد نیاز در فرایند الکترونیکی کردن نظام مالیاتی انجام می‌شود و با توجه به موارد یاد شده بیش از پیش اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی و مزایای بی شمار آن آشکار می‌شود، در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است که اجرای این طرح تاثیر به سزایی بر اقتصاد کشور دارد و پیاده سازی موفق این طرح نه تنها پشتیبانی سازمان و وزارتخانه، بلکه حمایت دولت و کل نظام را می طلبد و به منظور تامین هزینه‌های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی، گزینه‌ای به غیر از اجرای کامل و یکپارچه طرح جامع مالیاتی وجود ندارد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند