تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

آنالیز عملکرد یک بانک بورسی / درآمد ۱٫۸ هزار میلیاردی از وام‌های بانکی در یک ماه

آنالیز عملکرد یک بانک بورسی / درآمد ۱٫۸ هزار میلیاردی از وام‌های بانکی در یک ماه

بانک تجارت در خرداد ماه امسال حدود ۱٫۴ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده در حالی که از محل وام‌های اعطایی بیش از ۱٫۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

سومین کارنامه بانک‌ تجارت، یکی از بانک‌های حاضر در صندوق واسطه‌گری مالی یکم «دارا یکم»، در سال ۹۹ منتشر شد که نشان از سودآوری این بانک دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک تجارت که با نماد بورسی «وتجارت» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد خرداد ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک تجارت در خرداد ماه سال جاری ۶۵٫۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل افزایش ۲۶ درصدی داشته است. با تسویه ۶۳ هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان خرداد ماه امسال به بیش از ۱۸۱ هزار میلیارد رسیده است.

بانک تجارت در پایان دوره مذکور حدود ۸۱ درصد سپرده‌ها را به صورت وام پرداخت کرده است.

همچنین بانک تجارت در خرداد ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک تجارت در حالی که موفق شده ۴۶۳ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود ۴۵۵ هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده و با افزایش هشت هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌های بانکی مواجه شده است.

در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک تجارت در پایان خرداد ماه امسال به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک تجارت در خرداد ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود ۴۱۸ میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک تجارت در خرداد ماه امسال حدود ۱٫۴ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده در حالی که از محل وام‌های اعطایی بیش از ۱٫۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک تجارت در سال ۱۳۹۸ از محل اعطای وام بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند