تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

رشد عجیب وام‌دهی یک بانک خصوصی/ این بانک بیش از آنچه که دارد وام می‌دهد

رشد عجیب وام‌دهی یک بانک خصوصی/ این بانک بیش از آنچه که دارد وام می‌دهد

میزان وام‌دهی بانک ملت از ابتدای سال رشد قابل توجهی و عجیبی داشته، به طوری که سهم تسهیلات از سپرده‌ها در پایان سال ۹۸ معادل ۸۸ درصد بوده که در پایان خرداد ماه امسال به بیش از ۱۰۳ درصد رسیده است.

سومین کارنامه بانک‌ ملت در سال ۹۹ منتشر شد که نشان از سودآوری و رشد قابل توجه وام‌دهی این بانک دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک ملت که با نماد بورسی «وبملت» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد خرداد ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک ملت در خرداد ماه سال جاری بیش از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل افزایش ۱۷۱ درصدی داشته است. با تسویه هفت هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان خرداد ماه امسال به بیش از ۳۹۳ هزار میلیارد رسیده است.

میزان وام‌دهی بانک ملت از ابتدای سال رشد قابل توجهی و عجیبی داشته، به طوری که سهم تسهیلات از سپرده‌ها در پایان سال ۹۸ معادل ۸۸ درصد بوده که در پایان خرداد ماه امسال به بیش از ۱۰۳ درصد رسیده است.

همچنین بانک ملت در خرداد ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک ملت در حالی که موفق شده ۷۶۹ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود ۶۸۵ هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده و با افزایش ۸۴ هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌های بانکی مواجه شده است.

در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک ملت در پایان خرداد ماه امسال به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک ملت در خرداد ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود ۹۵۰ میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک ملت در خرداد ماه امسال حدود ۱٫۲ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده در حالی که از محل وام‌های اعطایی بیش از دو هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند