۳ برابر شدن وام‌دهی یک بانک خصوصی / رشد ۲٫۵ برابری جذب سپرده در یک ماه!

۳ برابر شدن وام‌دهی یک بانک خصوصی / رشد ۲٫۵ برابری جذب سپرده در یک ماه!

بانک ملت در اردیبهشت ماه سال جاری ۵۴٫۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل افزایش ۲۰۳ درصدی داشته است. این بانک بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد سپرده جذب کرده است.

دومین کارنامه بانک‌ ملت در سال ۹۹ منتشر شد که نشان از سودآوری این بانک دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک ملت که با نماد بورسی «وبملت» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد اردیبهشت ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک ملت در اردیبهشت ماه سال جاری ۵۴٫۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل افزایش ۲۰۳ درصدی داشته است. با تسویه ۴۴٫۹ هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان اردیبهشت ماه امسال به بیش از ۲۵۲ هزار میلیارد رسیده است.

بانک ملت در پایان دوره مذکور حدود ۸۴ درصد سپرده‌ها را به صورت وام پرداخت کرده است.

همچنین بانک ملت در اردیبهشت ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک ملت در حالی که موفق شده ۷۲۹ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود ۷۰۳ هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده و با افزایش ۲۶ هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌های بانکی مواجه شده است.

میزان جذب سپرده بانک ملت در اردیبهشت ماه امسال نسبت به ماه قبل بیش از ۱۴۰ درصد رشد داشته است.

در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک ملت در پایان اردیبهشت ماه امسال به ۲۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک ملت در اردیبهشت ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک ملت در اردیبهشت ماه امسال حدود ۱٫۲ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده در حالی که از محل وام‌های اعطایی بیش از دو هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند