تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

اولین عملکرد بانک ملت در سال ۹۹ و افزایش ۸۰ درصدی وام‌دهی آن

اولین عملکرد بانک ملت در سال ۹۹ و افزایش ۸۰ درصدی وام‌دهی آن

بانک ملت که در بازار سهام نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد فروردین ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد. این بانک در ماه نخست امسال، وام‌دهی خود را ۸۰ درصد افزایش داده است.

اولین کارنامه بانک‌ ملت در سال ۹۹ منتشر شد که نشان از سودآوری این بانک دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک ملت که با نماد بورسی «وبملت» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد فروردین ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک ملت در فروردین ماه سال جاری ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل افزایش ۸۰ درصدی داشته است. با تسویه ۹ هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان فروردین ماه امسال به بیش از ۲۴۲ هزار میلیارد رسیده است.

بانک ملت در پایان دوره مذکور حدود ۹۰ درصد سپرده‌ها را به صورت وام پرداخت کرده است.

همچنین بانک ملت در فروردین ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک ملت در حالی که موفق شده ۳۰۱ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده و با افزایش هفت هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌های بانکی مواجه شده است.

در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک ملت در پایان فروردین ماه امسال به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک ملت در فروردین ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود هزار میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک ملت در فروردین ماه امسال حدود ۱٫۲ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده در حالی که از محل وام‌های اعطایی بیش از دو هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک ملت در سال ۱۳۹۸ از محل اعطای وام بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند