تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

عملکرد مالی مرداد ماه «غکورش» / بازدهی غکورش برای سهامدارانش چقدر بود؟

عملکرد مالی مرداد ماه «غکورش» / بازدهی غکورش برای سهامدارانش چقدر بود؟

شرکت صنایع غذایی کورش گزارش مالی مرداد ماه خود را در سایت کدال منتشر کرد. این شرکت نسبت به سال قبل چقدر بازدهی داشته است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، شرکت صنایع غذایی کورش گزارش مالی مرداد ماه خود را در سایت کدال منتشر کرد. این شرکت طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد سال جاری معادل ۵۲۴ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۶۴ درصد افزایش داشته است.

«غکورش» با سرمایه ثبت شده ۳۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند امسال مبلغ ۲۵۲۰ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۵ درصد رشد داشته است.

این شرکت طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد سال جاری معادل ۵۶۰ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه ماه قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است.

«غکورش» طی عملکرد سه ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ مبلغ ۱۴۶۲ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۶۲ درصد رشد داشته است.

 

برای مطالعه بیشتر سهامداران «سنیر» بخوانند / رشد ۱۰۷ درصدی فروش نسبت به سال ۹۹ را بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند