عوارض خروج از کشور سال آینده چقدر شد؟

عوارض خروج از کشور

مبلغ عوارض خروج از کشور برای سال آینده اعلام شد.

به گزارش تجارت‌نیوز،‌ جزئیات نرخ عوارض خروج از کشور را در ادامه بخوانید.

براساس لایحه بودجه سال 1402، عوارض خروج از مرزهای هوایی به ازای هر نفر 400 هزار تومان تعیین شده است که این نرخ برای سفر دوم 50 درصد خواهد بود.

عوارض خروج از کشور

براساس لایحه بودجه سال 1402، عوارض خروج از مرزهای هوایی به ازای هر نفر 400 هزار تومان تعیین شده است که این نرخ برای سفر دوم 50 درصد و برای سفر سوم و بیشتر ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.

براساس جزئیات لایحه بودجه سال 1402، در مجموع 3 هزار و 431 میلیارد تومان منابع از محل درآمدهای خروج از کشور در نظر گرفته شده است. در همین رابطه عوارض خروج برای هر نفر 400 هزار تومان تعیین شده است.

همچنین در لایحه بودجه، عوارض خروج زائرین حق تمتع و عمره 132 هزار تومان تعیین شده است.

ارقام تعیین‌ شده در اجزاء الف‌ و ب این‌ بند برای‌ سفر دوم به‌ میزان 50 درصد و سفرهای‌ سوم و بیشتر به‌ میزان 100 درصد افزایش‌ خواهد یافت‌.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند