غربالگری تدریجی ثبت نام کنندگان یارانه بر اساس دارایی‌های سرمایه‌ای/جریمه را فراموش کنید

اگر مولفه‌های دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان معیارهای غربالگری به درستی تعریف شده و حذف تدریجی طبق آن آغاز شود دولت در انتهای یک دوره، جمعیت 20 میلیونی یارانه بگیر را در اختیار خواهد داشت. وحید شقاقی شهری  با بیان اینکه به دلیل آماده نبودن زمینه از قبل هم قابل پیش بینی بود که راه اندازی"کمپین

اگر مولفه‌های دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان معیارهای غربالگری به درستی تعریف شده و حذف تدریجی طبق آن آغاز شود دولت در انتهای یک دوره، جمعیت 20 میلیونی یارانه بگیر را در اختیار خواهد داشت.

وحید شقاقی شهری  با بیان اینکه به دلیل آماده نبودن زمینه از قبل هم قابل پیش بینی بود که راه اندازی"کمپین نه به یارانه" نمی تواند دولت را به تمامی انتظارات خود برای انصراف یارانه بگیران برساند اظهار کرد: از این رو اکنون باید دولت به منظور جبران کسری منابع و تخصیص بهینه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرزی معیارهایی را تدوین و اقدام به حذف تدریجی یارانه بگیرانی که بدون نیاز ضروری به این مبلغ ثبت نام کرده اند بپردازد.

وی گفت: برای تعیین معیارهای حذف می توان آیتم هایی نظیر خانوارهای دارنده بیش از یک مسکن یعنی مسکنی که رویکرد سرمایه گذاری دارد، خانوارهایی که اتومبیلی با یک محدوده قیمتی بالاتر دارند ویا خانوارهایی که مالیات بر درآمد و یا مالیات بر ثروت آنها از یک حداقلی بالاتر است را در نظر گرفت و با توجه به آن ها در طول سال به تدریج اقدام به حذف یارانه بگیران کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی با بیان اینکه به منظور حذف تدریجی یارانه بگیران دولت باید اطلاع رسانی کاملی را به مردم انجام دهد افزود: بر این اساس باید در کنار تکمیل بانک اطلاعاتی خود اقدام به حذف متقاضیان غیرنیازمند دریافت یارانه طبق معیارهای مشخص شده کند.

شقاقی با تاکید براین که نباید در غربالگری یارنه بگیران تعجیل کرد توضیح داد: ازاین رو دولت باید پرداخت یارانه به کل ثبت نام کنندگان را آغاز کند اما در هر ماه بنا به تکمیل اطلاعات و شناسایی کسانی که نیاز ضروری به این مبلغ ندارند و براساس میزان دارایی های سرمایه‌ای در هر ماه از سایرین جدا کنند.

عضو و برگزیده بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان کرد: نباید در تعیین میزان مسکن و یا هرگونه دارای مصرفی و سرمایه‌ای خانوارها تمامی افراد خانواده را سهیم دانست چرا که ممکن است فرزندان مجرد که عضو خانواده هستند برای خود مسکن و اتومبیل داشته باشند اما این دارایی ها که به سرپرست خانواده تعلق ندارد بنابراین ملاک باید دارایی سرمایه ای خود سرپرست خانوار و در نهایت همسر وی باشد.

وی با اشاره به چگونگی عملکرد دولت در حذف ثبت نام کنندگان بی نیاز از یارانه تاکید کرد: حتما باید پیش از غربالگری به افراد مشمول حذف اطلاع داده شود از سویی دیگر اگر حتی تا نیمه سال فردی یارانه دریافت کرد و شناسایی شد دولت نباید بحث جریمه را مطرح کند چراکه به هیج وجه جلوه خوشایندی برای جامعه و خود دولت ندارد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند