اکسکوینو

فروش فوری شاهین آغاز شد + لیست قیمت

فروش فوری شاهین امروز شنبه ۳ دی ۱۴۰۱

فروش فوری شاهین امروز شنبه ۳ دی ۱۴۰۱ آغاز شد.

به گزارش تجارت‌نیوز،‌ طرح فروش فوری شاهین بدون قرعه کشی از امروز 3 دی 1401 به مدت سه روز آغاز می شود.

آغاز فروش فوری این خودرو از امروز

گروه خودروسازی سایپا شرایط فروش فوق العاده خودروی شاهین را ویژه طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرد.

براساس این اعلام متقاضیان می توانند از ساعت ۱۱ صبح امروز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ به مدت ۳ روز با مراجعه به سایت فروش گروه خودروسازی سایپا نسبت به پیش ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط طرح فروش فوری شاهین بدون قرعه کشی دی 1401 ؛

فروش فوری شاهین امروز شنبه ۳ دی ۱۴۰۱

اعلام شرايط فروش فوق‌العاده خودروی شاهين ويژه طرح قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعيت
باسلام

احتراماً ، بدينوسيله به اطلاع متقاضيان محترم و نمايندگی‌های مجاز گروه خودروسازی سايپا می‌رساند، شرايط فروش فوق العاده خودروی
شاهين پيرو بخشنامه شماره 378574 مورخ1401/9/27 ويژه طرح قانون حمايت از خانواده و جوانd جمعيت به شرح جدول ذيل
اعلام می‌شود:

شرايط فروش فوق العاده طرح قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعيت

* در صورت هرگونه افزايش در هزينه‌های (شماره گذاری بيمه، ماليات و . . . ) تا قبل از فاكتور، دعوتنامه تكميل وجه هزينه‌های مربوطه برای مشتري صادر خواهد شد.

تاريخ و نحوه ثبت نام

متقاضيان محترم از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/ ۱۰/۳ می‌توانند با ورود به سايت فروش گروه خودروسازی سايپا به آدرس
saipa.com نسبت به پيش ثبت نام در طرح قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعيت به مدت 3 روز اقدام نمايند.
نكات اختصاصي در خصوص طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت:

* در راستاي ابلاغ  قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعيت مصوبه شورای اسلامی به تاريخ ۱۴۰۰/۸/۹ ،گروه خودروسازی سايپا امكان
ثبت نام يك دستگاه از محصوالت مطابق جدول فوق را برای مادرانی كه فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ مذكور متولد شده‌اند به شرح
اين بخشنامه فراهم نموده است.

* درطرح‌های قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعيت جهت كليه محصولات طرح مذكور ابتدا پيش ثبت نام انجام می‌پذيرد و پس از
شناسايی مادران حائز شرايط امكان ثبت نام نهايی و واريز وجه ميسر خواهد شد.

* در طرحهای قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعيت محدوديت پلاک فعال، حداقل سن 18 سال، دارا بودن گواهينامه رانندگی، عدم
خريد 48 ماه گذشته برای مادران حائز شرايط لحاظ نخواهد شد.

* در طرحهای قانون حمايت از خانواده و جوانی جمعيت هر كدملی تنها مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودرو در يكی از شركت‌های خودروساز است.

شرايط عمومی بخشنامه

1 -امكان صلح خريد انصرافی و انتقال خودرو به صورت وكالتی وجود ندارد .

2 -شماره كارت , شماره حساب بانكی و شماره شبا كه در آينده وجوه خريد خودرو از آن به حساب شركت خودروساز واريز می‌شود الزاماً بايد متعلق به شخص متقاضی باشد. درصورت درج اطلاعات نادرست شماره شبا تمام مسئوليت آن متوجه متقاضی ثبت نام كننده خواهد بود.

3 -شماره تلفن همراه اعلام شده باید متعلق به شخص متقاضی باشد.

4 -كدپستی متقاضی ثبت نام كننده و كد نمايندگی انتخابی توسط مشتری می‌بايست از يک استان باشند. بديهی است پس از انتخاب كد نمايندگی امكان تغيير نمايندگی تحويل گيرنده وجود نداشته و مسئوليت آن بر عهده گروه سايپا نیست.

5 -ساير محدوديت‌های الزم جهت ثبت نام در سيستم فروش اعمال گرديده است.

6 -چنانچه در هر يک از مراحل ثبت نام تا تحويل خودرو ، مشخص شود اطلاعات متقاضی ناصحيح بوده و يا ناقض شرايط بخشنامه است، ثبت نام متقاضی كان لم يكن خواهد شد.

7 -در صورتي‌كه پس از امضای قرارداد فی مابين مشتری بر حسب ضرورت و يا الزامات قانونی و يا لزوم رعايت استانداردهای اجباری و محيط زيست از جمله  سطح آالايندگي يورو4 ،يورو5 و … شركت ملزم به نصب تجهيزات و يا لوازم اضافی آپشن بر روی خودرو شود و يا تغييری در برخی از قطعات خودرو ايجاد شود و يا هرگونه افزايش هزينه‌های (شماره گذاری،بيمه، ماليات، ماليات نقل و انتقال، و …) تا قبل از فاكتور خودرو صورت پذيرد، دعوتنامه تكميل وجه هزينه‌های مربوطه صادر خواهد شد.

8 -با توجه به اهميت كنترل مدارک هويتی و آدرس محل سكونت مشتريان ، نمايندگی موظف است مدارک و مستندات مشتريان را مطابق بخشنامه‌های 184314 مورخ آن سقم و صحت از و كنترل 1401/04/22 مورخ 142204 و1400/11/19 مورخ 469251 و 1400/10/20 مورخ 424318 و 1400/05/13 مورخ 186689 و 1400/05/12 اطمينان حاصل نمايد.

9 -با توجه به دستورالعمل‌های صادره توسط پليس راهور ناجا مبنی بر ثبت و بروزرسانی اطلاعات فردی و آدرس مشتريان در سامانه شماره‌گذاری موارد ذيل متذكر می‌شود:
الف ( در صورتی‌كه مشتری در سامانه شماره‌گذاری فاقد اطلاعات فردی و سكونتی بوده و يا بيشتر از يكسال از آخرين تاريخ بروزرسانی اطلاعات فردی و نشانی محل سكونت آن در سامانه شماره گذاری گذشته باشد، مشتری محترم باید با مراجعه به سامانه سخا ) كه در سايت اينترنتی نشانی آن موجود است( نسبت به بروزرسانی و يا ثبت آخرين اطلاعات خود اقدام نموده و پس از تائيد توسط اداره پست تصوير نشاني ثبت شده در سامانه سخا را به نمايندگی محل ثبت نام خود تحويل نمايد.
ب ( در صورتی‌كه مشتری دارای برگه احراز سكونت باشد باید حتماً برگه مذكور را به نمايندگی محل ثبت نام خود تحويل نمايد در غير اين صورت عواقب ناشی از آن بر عهده مشتری خواهد بود.

لازم به ذكر است تا زمانی‌كه برگه احراز سكونت توسط مشتری به نمايندگی ارائه نگردد و يا اطلاعات مورد نياز شماره گذاری به درستی ارائه نشده باشد، شماره پذيرش مشتری وارد مرحله تخصيص نخواهد شد و فاكتور نمی‌گرددو عواقب ناشی از عدم فرآيند مذكور بر عهده مشتری خواهد بود همچنين علاوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشی از عدم شماره گذاری به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزينه پاركينگ و نگهداری خودرو نيز از ايشان دريافت خواهد شد.

10 -مشتريان محترم می‌توانند جهت رويت ويژگی‌ها و تجهيزات محصولات به سايت www.saipa.com مراجعه نمايند.

11 -در روش فروش فوق العاده از زمان واريز وجه تا زمان تحويل خودرو ، سود مشاركت و انصراف صفر خواهد بود.

12 -در صورت بروز هرگونه تاخير احتمالی در تحويل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخير در روش فروش فوق العاده معادل 36 درصد ساليانه ، محاسبه و در بازه زمانی مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.

13 -در روش فروش فوق العاده يكی از بسته‌های خدمت و آپشن در زمان واريز وجه به صورت پيش فرض انتخاب شده است، در صورتی‌كه مشتری تمايل به تغيير در بسته خدمت و آپشن و يا حذف آن داشته باشد می‌تواند قبل از واريز وجه اقدام نمايد.

14 -مشتريان محترم می‌توانند جهت رويت بسته‌های خدمت و آپشن به سايت www.saipayadak.org مراجعه نمايند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند