تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

بزرگترین بدهکاران شبکه بانکی کشور چه کسانی هستند؟ + جدول

بزرگترین بدهکاران شبکه بانکی کشور چه کسانی هستند؟ + جدول

این هفته اطلاعات مربوط به بدهکاران ۱۷ موسسه بانکی به روزرسانی شد. بانک مرکزی فهرست بدهکاران سه موسسه بانکی جدید را منتشر کرد. نکته قابل توجه در این لیست این است که بدهکارترین افراد به سیستم بانکی کشور، افراد حقوقی و در حقیقت برخی از شرکت‌های بزرگ هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، در ادامه انتشار فهرست بدهکاران بانکی، بانک مرکزی این فهرست را به روزرسانی کرد. در واپسین روز از اردیبهشت سال جاری، بانک مرکزی از بدهکاران سه بانک دیگر رونمایی کرد.

بانک توسعه تعاون، بانک توسعه صادرات و بانک سینا سه موسسه بانکی جدیدی هستند که وضعیت بدهکاران آنها در دسترس عمومی قرار دارد.

طلب ۷۶ هزار میلیاردی بانک سینا

بانک سینا یکی از سه موسسه بانکی است که وضعیت بدهکاران آنها از سوی بانک مرکزی منتشر شد. به روایت بانک مرکزی، بانک سینا از بابت تسهیلات غیر جاری شبکه‌ای، طلب معوقه ندارد.

اما در خصوص تسهیلات کلان شبکه بانکی، بانک سینا فهرست ۲۵ نفری از بدهکاران دارد. مجموع بدهی وصول نشده بانک سینا از این شرکت‌ها، بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. از این مجموع، شرکت احداث و بهره‌برداری آزاد راه تهران شمال، با بیش از هزار میلیارد تومان بدهی، بزرگترین بدهکار این بانک است.

طلب ۳۶۸ هزار میلیاردی بانک توسعه صادرات

دومین بانکی که در فهرست به روزرسانی شده بدهکارانِ بانک مرکزی، اطلاعاتش وجود دارد، بانک توسعه صادرات است. در این فهرست، بدهکاران بابت تسهیلات کلان و تسهیلات غیر جاری شبکه بانکی بدهکارند.

در فهرست بدهکاران تسهیلات کلان بانک توسعه صادرات ایران، ۱۵ شخصیت حقیقی و حقوقی، سرجمع بالغ بر ۳۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهکار هستند.

در صدر این بدهکاران، شرکت فرآب با بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بدهی حضور دارد. در فهرست بدهکاران تسهیلات غیر جاری این بانک نیز ۸ شخصیت حقوقی قرار گرفته‌اند.

طلب ۲۲ هزار میلیاردی بانک توسعه تعاون

آخرین بانکی که فهرست بدهکاران آن از سوی بانک مرکزی منتشر شد، بانک توسعه تعاون است. فهرست بدهکاران تسهیلات کلان بانک توسعه تعاون مشتمل بر دو شخصیت حقوقی است و ارزش آن به دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

از این میان این دو، شرکت توسعه انرژی‌های سبز ماه آب با بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدهکار عمده این بانک است. در فهرست بدهکاران تسهیلات غیرجاری بانک توسعه تعاون نیز تنها نام یک بدهکار به چشم می‌خورد.

انتشار فهرست بدهکاران بانکی

در سال‌های اخیر، بدهکاران بانکی همواره پای ثابت یکی از پرونده‌های فساد و سوءاستفاده اقتصادی بوده‌اند. نتیجه اینکه افکار عمومی در چند سال اخیر نسبت به این مساله بیش از پیش حساس شده است.

در همین راستا شفاف‌سازی در این حوزه به یکی از وعده‌ها و برنامه‌های دولت‌ها مبدل شده است. نتیجه این وضعیت در جریان انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری تبلور یافت و در نهایت منجر به انتشار فهرست از بدهکاران بانکی بود.

در انتهای فروردین ماه بود که بانک مرکزی فهرست بدهکاران بانکی را منتشر کرد. بعد از به روزرسانی روز گذشته، این فهرست شامل اطلاعات بدهکاران ۱۷ موسسه بانکی است.

فهرست بانک مرکزی، شامل اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی است که در حوزه تسهیلات کلان شبکه بانکی و تسهیلات غیر جاری شبکه بانکی بدهکار هستند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند