قیمت بلیت شرکت های مسافربری افزایش نمی یابد

رییس انجمن صنفی شرکت های مسافربری کشور گفت: به رغم افزایش قیمت سوخت، قیمت بلیت شرکت های مسافربری افزایش نمی یابد. حسن مومنی افزود: هیچ دستوری مبنی بر افزایش قیمت بلیت اتوبوس و دیگر شرکت های مسافربری در دستور کار انجمن صنفی شرکت های مسافربری نیست و درصدد هستیم با برخی از اقدامات تشویقی، از

رییس انجمن صنفی شرکت های مسافربری کشور گفت: به رغم افزایش قیمت سوخت، قیمت بلیت شرکت های مسافربری افزایش نمی یابد.

حسن مومنی افزود: هیچ دستوری مبنی بر افزایش قیمت بلیت اتوبوس و دیگر شرکت های مسافربری در دستور کار انجمن صنفی شرکت های مسافربری نیست و درصدد هستیم با برخی از اقدامات تشویقی، از تبعات افزایش قیمت سوخت جلوگیری کنیم.

وی در عین حال تاکید کرد: به بهانه افزایش قیمت سوخت و حامل های انرژی هیچ شرکت مسافربری حق افزایش قیمت بلیت را ندارد.

رییس انجمن صنفی شرکت های مسافربری کشور اظهار داشت: برای کاهش هزینه های اتوبوس داران درصدد هستیم برای خرید برخی از لوازم مورد نیاز و لاستیک به رانندگان اتوبوس کمک شود تا از افزایش قیمت بلیت جلوگیری شود.

مونی تصریح کرد: پرداخت یارانه برای خرید برخی لوازم مورد نیاز در کاهش هزینه های اتوبوس داران و رانندگان بسیار تاثیرگذار است و انجمن صنفی شرکت های مسافربری درصدد است تا آنجا که امکان دارد برای رانندگان تسهیلاتی را فراهم کنند.

یادآور می شود؛ با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها و بر اساس مصوبه هیات دولت از پنجم اردیبهشت ماه جاری قیمت بنزین معمولی 700 تومان و قیمت بنزین آزاد یک هزار تومان و قیمت هر لیتر گازوییل برای ناوگان حمل و نقل عمومی که پیش از این 150 تومان بود به 250 تومان و قیمت آزاد آن از 350 تومان به 500 تومان افزایش پیدا کرده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند