اکسکوینو

مبلغ حق پایه بیمه به ازای هر نمره منفی راننده افزايش می‌يابد

بیمه اتکایی حادثه رانندگی

آيين نامه ماده 18 بيمه شخص ثالث از شش ماه پيش اجرايي شده است و طبق آن اگر راننده‌اي نمره منفي داشته باشد، به ازاي هر نمره منفي و حداکثر تا 30 نمره منفي به مبلغ حق پايه بيمه‌اش اضافه مي‌شود.‏

سرهنگ محمد ترحمي رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا با بيان اين مطلب افزود: اگر فردي جزو راننده‌هاي پرحادثه و پرتصادف باشد و نمره منفی نيز داشته باشد به ازاي هرتخلف حادثه ساز نيم تا سه درصد به حق بیمه پايه او اضافه مي‌شود.‏

وي با بيان اين که اين موارد را قانون تعيين کرده است افزود:اين قوانين به خاطر اين است تا رانندگاني که خطر تصادف و خطر حادثه را بيشتر مي‌کنند تغيير در رانندگي خود و کاهش تصادفات داشته باشند. در اين قوانين اگر کسي سي نمره داشته باشد به غير از اين که سي درصد به حق بیمه پايه او اضافه خواهد شد، گواهينامه‌اش نيز ضبط و در صورت رانندگي و بروز تخلفات و تصادفات فاقد گواهينامه محسوب شده و در ادامه بیمه نيز دیه‌اي پرداخت نمي‌کند.‏

پرداخت بخشي از دیه ‏

او اضافه کرد: طبق ماده 14 قانون بیمه اگر تخلف رانندگي منجر به تصادف شود بیمه براي بار اول دو و نيم درصد دیه را کسرکرده و پس مي‌گيرد، براي بار دوم 5 درصدو براي بار سوم 10 درصد. به عنوان مثال درتصادفي که منجر به کشته شدن چند نفر شده و دیه آن‌ها حدود 308 ميليون شده است، 10 درصد آن که مي‌شود 30 ميليون تومان و راننده‌اي که سومين بار تخلف حادثه ساز منجر به تصادف ايجاد کرده است بايد خودش مبلغ دیه را پرداخت کند.‏

ترحمي با تاكيد اين که قانونگذار درباره تخفيف‌هاي بیمه شخص ثالث آيين نامه‌هاي مخصوصي را مشخص کرده است گفت:قبلا انتقال تخفيف خودرو‌ها امکان نداشت، اما طبق آيين نامه تخفيف‌هاي خودرو‌ها قابل انتقال به خودرو ديگري که شخص خريداري مي‌کند و به اقوام درجه يک مثل پدر و مادر و فرزندان صورت مي‌پذيرد.‏

رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا گفت:اتفاق خوب ديگري که در تخفيف‌هاي بیمه شخص ثالث رخ داد اين بود که اگر فردي هشت سال تخلفي نداشت و تخفيف بیمه به او تعلق مي‌گرفت تصادف مي‌کرد اين هشت سال تخفيف او از بين مي‌رفت، اما طبق آيين نامه در تصادف اول يک سوم تخفيف از بين مي‌رود، يعني با يک تصادف کل تخفيف بیمه شخص ثالث او از بين نمي‌رود.

منبع: روزنامه اطلاعات

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند