آیا سازمان مالیاتی از اول آذر تعطیل می‌شود؟

آیا سازمان مالیاتی از اول آذر تعطیل می‌شود؟

به گفته روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، این سازمان طبق دستور ستاد ملی کرونا و دستورالعملی که برای ادارات دولتی در نظر گرفته شده عمل خواهد کرد و هیچ تصمیم جداگانه‌ای نخواهد داشت.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در خصوص محدودیت‌های کرونایی که قرار است از هفته آینده اجرایی شود به تجارت‌نیوز گفت: سازمان امور مالیاتی طبق دستور ستاد ملی کرونا و دستورالعملی که برای ادارات دولتی در نظر گرفته شده عمل خواهد کرد و هیچ تصمیم جداگانه‌ای نخواهد داشت.

شنبه اخیر رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از لزوم اعمال محدودیت‌های بیشتر برای مقابله با شیوع این ویروس خبر داد که از اول آذر ماه طرح محدودیت‌های کرونایی در سطح کشور اعمال می‌شود، البته این محدودیت‌ها در هر شهر بنا بر اقتضائات آن شهر اجرا می‌شود و کلیت آن تا پایان کرونا ادامه خواهد داشت.

در مصوبه ستاد ملی کرونا مناطق زرد، نارنجی و قرمز مشخص شده هست و برای هر منطقه براساس شرایط محدودیت‌ها متفاوت خواهد بود که طبق آخرین گزارش‌ها 155 شهرستان زرد، و 160 شهرستان نارنجی و بیش از 100 شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند