محدودیت ۱۸۰ روزه اعتبار ثبت سفارش بانکی رفع شد

محدودیت ۱۸۰ روزه اعتبار ثبت سفارش بانکی رفع شد.

بر همین اساس امکان تمدید چندباره برای ثبت‌سفارش‌های بانکی فراهم شده و با این دستور جدید محدودیت ۱۸۰ روزه اعتبار ثبت‌سفارش‌های بانکی از تاریخ صدور اولیه برداشته شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، همچنین امکان ثبت منشا ارز ثبت سفارش‌های بدون انتقال ارز و دریافت شماره ساتا جهت ترخیص کالا در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

مسیر دسترسی به این بخش شامل عملیات ارزی، پرونده‌های بدون انتقال ارز و در نهایت تعیین منشا ارز است.

 

منبع:ایبنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند