مسیر ریلی تهران-تبریز برقی می‌شود

مسیر ریلی تهران-تبریز برقی می‌شود

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با تأکید بر اینکه سیاست دولت، توسعه حمل‌ونقل ریلی است، از انجام مذاکراتی جهت برقی نمودن مسیر ریلی تهران – تبریز خبر داد. به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سعید محمدزاده افزود: مجموعه مذاکراتی در حال انجام است که بتوانیم از طریق تأمین منابع مالی محور ریلی تهران-تبریز را برقی کنیم که

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با تأکید بر اینکه سیاست دولت، توسعه حمل‌ونقل ریلی است، از انجام مذاکراتی جهت برقی نمودن مسیر ریلی تهران – تبریز خبر داد.

به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سعید محمدزاده افزود: مجموعه مذاکراتی در حال انجام است که بتوانیم از طریق تأمین منابع مالی محور ریلی تهران-تبریز را برقی کنیم که در صورت تحققف با این سیستم می‌توان حداقل سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت را در این محور اجرایی کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: برای افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی از تهران به سمت غرب کشور، خط سوم و چهارم مسیر ریلی تهران به کرج احداث شده و تا پایان سال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: از کرج به قزوین نیز عملیات زیرسازی و روسازی خط دوم راه‌آهن در حال انجام است و نزدیک به ۶۰ کیلومتر آن ریل‌گذاری شده است.

محمدزاده عنوان کرد: پس از تکمیل این پروژه، قابلیت اعزام قطار در محور قزوین تهران به صورت هر ۱۵ دقیقه یک‌بار هم میسر می‌شود.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برنامه‌ای که برای ناوگان ریلی در این مسیر در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به شرایط و فضای موجود، استفاده از ریل باس و قطارهای دوطبقه در این محور در دستور کار قرار دارد که قطارهای دوطبقه امکان حرکت با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت را هم دارند.

محمدزاده عنوان کرد: محور قزوین – تهران با همین شرایط موجود قابلیت حرکت با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت را هم دارد که البته در حال حاضر واگن مجاز برای این کار وجود ندارد که امیدواریم با حمایت مجلس شورای اسلامی و  توسعه ناوگان ریلی کشور به انجام برسد.

وی با بیان اینکه مجموعه قراردادهای مسیر راه‌آهن تهران-قزوین نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان است، گفت: در صورت تکمیل پروژه و انجام عملیات تراک بندی، ظرفیت این مسیر برای اعزام قطار در هر ۸ تا ۱۰ دقیقه نیز وجود خواهد داشت.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند