اکسکوینو
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

افزایش ۳ برابری یارانه‌ها در امسال/ یارانه چند نفر افزایش می‌یابد؟

تجارت نیوز

به گفته یک نماینده مجلس، در سال پیش‌رو خانواده‌های سه دهک پولدار حذف می‌شود، در عوض دهک‌های پایین جامعه یارانه‌های‌شان سه برابر می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از نماینده مجلس در جدیدترین اظهارنظر درباره واریز یارانه‌ها گفته است: در سال ۱۴۰۱ کشور به ۱۰ دهک تقسیم می‌شود. خانواده‌های سه دهک پولدار حذف می‌شود، در عوض دهک‌های پایین جامعه یارانه‌های‌شان سه برابر می‌شود.

ابوترابی گفته است: این اختلاف و شکاف طبقاتی که طبق آمار مراکز بین الملل در دولت قبل ایجاد شده بود، در دولت سیزدهم امید داریم به حداقل برسانیم.

پیش از این مجلس در خصوص خانوارهایی که مشمول افزایش سه برابری یارانه‌ها می‌شوند اعلام کرد بود که شرط افزایش سه برابری یارانه این است که خانوارها جزو چهار دهک اول درآمدی جامعه باشند. سرپرست خانوار در دستگاه دولتی شاغل نباشد و از همه مهم‌تر اینکه خانواده حداقل سه فرزند داشته باشد.

در آبان ماه نیز که موضوع افزایش سه برابری یارانه‌ها مطرح شد، شرایط زیر برای مشمولان در نظر گرفته شد:

۱-خانوار جز چهار دهک درآمدی اول جامعه باشد. یعنی خانوارهایی که درآمد ماهانه آنها زیر سه میلیون تومان باشد جزو چهار دهک اول جامعه محسوب می‌شوند.

۲- سرپرست خانوار نباید کارمند دولت باشد و در دستگاه‌های دولتی کار کند.

۳- خانواده باید حداقل سه فرزند داشته باشد.

نکته مهمی که در این طرح وجود دارد این است که فقط یارانه فرزندان سه برابر می‌شود و گویا یارانه پدر و مادر به روال قبل ادامه پیدا می‌کند و اضافه نمی‌شود.

سه دهک اول حدود ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند. این افراد معمولا کسانی هستند که کارمند دولت نیستند، یعنی حقوق ثابت ندارند. همچنین خودرو یا مسکنی به نام خود ندارند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند