معافیت آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد از پرداخت مالیات

درآمد حاصل از آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد زیر نظر سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با موافقت مجلس شورای اسلامی از پرداخت مالیات معاف شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال 92 در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با بند 35 این لایحه مبنی بر معافیت آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد

درآمد حاصل از آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد زیر نظر سازمان فنی و حرفه‌ای کشور با موافقت مجلس شورای اسلامی از پرداخت مالیات معاف شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال 92 در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با بند 35 این لایحه مبنی بر معافیت آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد از پرداخت مالیات موافقت کردند.

بر اساس این بند در ماده 134 پس از عبارت «فنی و حرفه‌ای» عبارت « آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» اضافه شود.

به موجب ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی، درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند و همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند