مهلت ثبت نام در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات تمدید شد

مرکز روابط عمومی ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: مهلت ثبت نام در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات تا 10 اردیبهشت تمدید شد.  با توجه به استقبال گسترده علاقه مندان جهت شرکت در ˈچهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعاتˈ مهلت ثبت نام در جشنواره تا تاریخ 10 اردیبهشت تمدید شد. علاقه مندان می

مرکز روابط عمومی ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: مهلت ثبت نام در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات تا 10 اردیبهشت تمدید شد.

 با توجه به استقبال گسترده علاقه مندان جهت شرکت در ˈچهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعاتˈ مهلت ثبت نام در جشنواره تا تاریخ 10 اردیبهشت تمدید شد.

علاقه مندان می توانند با توجه به محدودیت زمانی تا پایان مهلت ثبت نام نسبت به اعلام درخواست و تشکیل پرونده اقدام کنند.

بدیهی است هیات های اولیه مستقر در کار گروه ها از بررسی پرونده هایی که بعد از این تاریخ ارسال شودویا دارای نقص باشند؛ خودداری خواهند کرد.

محورهای تخصصی جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات عبارتنداز: ˈاطلاع رسانی و رسانهˈ، ˈ فناوری، تولید و توسعه صادراتˈ، ˈآموزش و تحقیقاتˈ، ˈتوسعه کاربردهای فناوری اطلاعاتˈ،ˈ ارزیابی اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتˈ، ˈشبکه های ارتباطی و مخابراتیˈ و ˈپست درگاه ارایه خدمات .

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند