میزان ارز همراه حجاج چقدر اعلام شد؟

تجارت نیوز

میزان ارز تخصیصی به هر زائر حج تمتع ۱۴۰۱ از ۲۰۰ یورو به ۵۰۰ یورو ، با نرخ بازار متشکل افزایش یافت.

به گزارش تجارت‌نیوز، میزان ارز تخصیص داده شده به هر زائر برای سفر به حج اعلام شد

به نقل از ایرنا، بانک مرکزی اعلام کرد: میزان ارز تخصیصی به هر زائر حج تمتع ۱۴۰۱ از ۲۰۰  یورو به ۵۰۰  یورو افزایش یافت و از هفته آینده حجاج می‌توانند به کارگزاران عضو بازار متشکل ارز ایران مراجعه کنند.

گفتنی است سال  ۱۳۹۸ آخرین اعزام زائران حج تمتع بود، ۲۰۰ دلار با نرخ ۱۲ هزار و ۷۹۰ تومان به زوار تخصیص پیدا کرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند