نرخ بیکاری پاییز اعلام شد

نرخ بیکاری پاییز اعلام شد

براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری پاییز ۱۱.۹ درصد اعلام شد که نسبت به فصل قبل ۰.۹ درصد کاهش داشته است.

براساس طرح آمارگیری نیروی کار که مرکز آمار ایران منتشر کرده است نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر ۱۱.۹ درصد از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته ۰.۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین در پاییز سال جاری ۴۰.۱ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان و بیکاران قرار دارند.

بررسی روند تغییرات مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۲ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان سال ۱۳۹۶) ۰.۹ درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۵ درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار بودند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان می‌دهند که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۱.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد افزایش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در پاییز سال ۱۳۹۶، ۱۰.۸ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و غیره) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودند، این درحالی است که ۳۷.۱ درصد شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کردند.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۵۰.۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است، در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲.۶ درصد و کشاورزی با ۱۷.۲ درصد قرار دارد.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند