تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

چشم‌انداز بورس در هفته جاری / توافق اکثریت کارشناسان بر پیشتازی کدام گروه است؟

چشم‌انداز بورس در هفته جاری / توافق اکثریت کارشناسان بر پیشتازی کدام گروه است؟

کارشناسان و معامله‌گران بازار سرمایه در نظرسنجی این هفته تجارت‌نیوز با 57.15 درصد احتمال بورس هفته پیش رو  را مثبت دانسته‌اند و سایر کارشناسان نیز با 28.57 درصد احتمال آن را خنثی و با 14.28درصد منفی اعلام کرده‌اند.

تمنا وصالی: ابتدای هر هفته پیش‌بینی از وضعیت شاخص بورس و آینده سهم‌ها طی هفته جاری را منتشر می‌کند که این گزارش شامل دیدگاه تحلیلی کارشناسان خبره بورس و دیدگاه معامله‌گران بازار سرمایه تحت عنوان نظرسنجی بورسی است.

کارشناسان و معامله‌گران بازار سرمایه در نظرسنجی این هفته تجارت‌نیوز با 57.15 درصد احتمال بورس هفته پیش رو  را مثبت دانسته‌اند و سایر کارشناسان نیز با 28.57 درصد احتمال آن را خنثی و با 14.28درصد منفی اعلام کرده‌اند.  همچنین کارشناسان، گروه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و تک سهم‌ها را پیشتاز هفته عنوان می‌کنند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند