تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

رشد نقدینگی رکورد زد / عبور نقدینگی از مرز 2000 هزار میلیارد تومان

رشد نقدینگی رکورد زد / عبور نقدینگی از مرز 2000 هزار میلیارد تومان

میزان نقدینگی کشور تا پایان شهریور ماه سال جاری به 2126 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور ماه سال گذشته معادل 27.1 درصد رشد داشته است. نقدینگی رشد بی‌سابقه 27 درصدی طی سه سال اخیر را به ثبت رسانده است.

نقدینگی رشد بی‌سابقه 27 درصدی طی سه سال اخیر را به ثبت رساند.

به گزارش تجارت‌نیوز و به نقل از دنیای اقتصاد آمارها نشان از رشد سالانه بی‌سابقه نقدینگی طی سه سال اخیر دارد.

طبق این گزارش دنیای اقتصاد، میزان نقدینگی کشور تا پایان شهریور ماه سال جاری به 2126 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور ماه سال گذشته معادل 27.1 درصد رشد داشته است.

طیق بررسی‌های این گزارش 25.6 واحد درصد از این رشد به دلیل پایه پولی و 0.4 واحد درصد آن در اثر رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.

رشد نقدینگی

نقدینگی تا پایان شهریور ماه امسال در حالی به 2126 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ حدود 13 درصد رشد داشته است.

روند افزایش نقدینگی کشور

طیق بررسی‌های این گزارش 25.6 واحد درصد از این رشد به دلیل پایه پولی و 0.4 واحد درصد آن در اثر رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.

در مرداد ماه سال جاری سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به میزان 25.3 درصد گزارش شده، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان منفی ۵/ ۳ درصد و سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز به رقم منفی ۴/ ۱۰ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که دلیل عمده رشد پایه پولی مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که البته ریشه در تغییر حسابداری و انتقال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به دولت است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند