اکسکوینو

نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران شد

تجارت نیوز

بر اساس آخرین اخبار، اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی را به عنوان رئیس این اتاق برگزیدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی را به عنوان رئیس این اتاق برگزیدند.

به نقل از اتاق اصناف ایران، در پی برگزاری انتخابات یکپارچه و همزمان هیات رئیسه اتاق‌های اصناف سراسر کشور در بیش از ۲۰۰ شهر و شهرستان و به تبع آن ایجاد تغییراتی در اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی جلسه انتخابات داخلی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران برگزار و ترکیب جدید اعضای هبات رئیسه اتاق اصناف ایران به شرح ذیل تعیین شد.

۱- قاسم نوده فرهانی به عنوان رئیس

۲- مجتبی صفایی به عنوان نایب رئیس اول

۳- علیرضا حسنی به عنوان نایب رئیس دوم

۴- حسین طاهر محمدی به عنوان دبیر

۵- مجید شجاع به عنوان خزانه‌دار

۶- رسول جهانگیری به عنوان عضو

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند