نوسانات ارز سبب گرانی مواد اولیه صنایع دستی شد

نوسانات ارز سبب گرانی مواد اولیه صنایع دستی شد

رئیس اتحادیه تولید و فروش صنایع دستی اصفهان با بیان اینکه پس از برجام گردشگر بسیار کم شده است، گفت: بازار صنایع دستی در رکود کامل است.

رئیس اتحادیه تولید و فروش صنایع دستی اصفهان با بیان اینکه پس از برجام گردشگر بسیار کم شده است، گفت: بازار صنایع دستی در رکود کامل است.

به گزارش تجارت‌نیوز، عباس شیردلی، با بیان اینکه نوسانات ارز سبب گرانی مواد اولیه شد، اظهار داشت: مواد اولیه چه داخلی و چه خارجی گران شده است و این مواد براساس ارز  12 هزار تومانی به فروش می‌رسند. مس، رنگ، لعاب و همه این اقلام گران شده است.

وی بیان اینکه قطعی برق وضعیت را بدتر از قبل کرده است، گفت: کارگران خوشحالند و 2،3 ساعت در روز نشسته و حقوقشان را می‌گیرند، اما متاسفانه ضرر را صاحبکار متحمل می‌شود.

رئیس اتحادیه تولید و فروش صنایع دستی اصفهان ادامه داد: بازار صنایع دستی در رکود کامل قرار دارد، علت آن این است که کل اقتصاد کشور خوابیده است.

وی افزود: هم اکنون مغازه‌هایی در میدان امام(ره) هستند که روزانه حتی یک دشت هم ندارند، یعنی یک جنس هم نمی فروشند. اما اداره دارایی 10 تا 20 درصد مالیات‌ها را اضافه می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت حضور گردشگران خارجی، گفت: گردشگر بسیار کم شده و این اتفاق بعد از برجام پررنگ شده است.

 

منبع:‌ اصفهان امروز

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند