هزینه سنگین میزبانی از المپیک بر شانه اقتصاد فرانسه

هزینه سنگین میزبانی از المپیک بر شانه اقتصاد فرانسه

دولت فرانسه در گزارشی هشدار داد هزینه میزبانی المپیک ۲۰۲۴ ممکن است حدود نیم میلیارد یورو بیشتر از بودجه پیش‌بینی شده برای برگزاری آن باشد.

در این گزارش که توسط ناظران مالی، ورزشی و زیرساختی فرانسه تهیه شده، بر ضرورت بازبینی در هزینه های ساخت و تجهیز دهکده بازی‌های المپیک تاکید شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، هزینه ساخت و توسعه مجموعه آبی دهکده می تواند ۱۷۰ میلیون یورو بیشتر از برآوردهای اولیه باشد. این گزارش هزینه بیش از بودجه در نظر گرفته شده را تا ۵۰۰ میلون یورو تخمین زده است و مهمترین ریسک موجود را به بهره‌برداری نرسیدن زیرساخت‌ها تا زمان شروع بازی‌های المپیک و پارالمپیک خوانده است.

بودجه کل در نظر گرفته شده برای میزبانی بازی‌های المپیک و پارالمپیک سال ۲۰۲۴ برابر با ۶.۸ میلیارد یورو است و پیش‌بینی شده است ۱.۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری جذب شود.

در گزارش‌های جداگانه از مجلس سنا و سازمان حسابرسی فرانسه نیز هشدار داده شده برنامه عظیم گسترش شبکه مترو شهر پاریس ممکن است میلیاردها یورو بیش از بودجه در نظر گرفته شده هزینه در برداشته باشد و تا زمان بازی‌های المپیک آماده بهره‌برداری نشوند.

 

منبع:رویترز

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند