تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

هزینه کارت به کارت بانکی چقدر است؟

هزینه کارت به کارت بانکی چقدر است؟

یکی از مهمترین خدماتی که بانک‌ها به مشتریان خود ارایه می‌دهند انتقال پول از طریق کارت بانکی بوده که کارمزد آن را نیز دریافت می‎کند، اما میزان کارمزد دریافتی بانک‌ها به مقدار وجه انتقال داده شده بستگی دارد.

کارمزد انتقال پول از طریق کارت به کارت چقدر است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از مهمترین خدماتی که بانک‌ها به مشتریان خود ارایه می‌دهند انتقال پول از طریق کارت بانکی بوده که کارمزد آن را نیز دریافت می‎کند، اما میزان کارمزد دریافتی بانک‌ها به مقدار وجه انتقال داده شده بستگی دارد.

حداکثر مبلغی که از طریق دستگاه و کارت به کارت می‌توان جابه‌جا کرد 15 میلیون تومان است.

کارمزد کارت به کارت بین 500 تومان تا سه هزار و 300 تومان بوده و این میزان برای تمامی بانک‌ها یکسان است.

کمترین هزینه کارت به کارت مربوط به انتقال مبالغ تا حداکثر یک میلیون تومان بوده، به طوری که هزینه‌ آن برای مشتری برابر با 500 تومان است.

از سوی دیگر بالاترین کارمزد کارت به کارت مربوط به مبلغ 14 تا 15 میلیون تومان بوده که معادل سه هزار و 300 تومان است.

جزییات میزان کارمزد برای جابجایی مبالغ مختلف از طریق کارت به کارت در تصویر زیر قابل مشاهده است.

 

کارمزد مبلغ مورد انتقال از طریق کارت های بانکی
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند