هزینه کفن و دفن از مالیات بر ارزش افزوده معاف است/ مالیات بر ارزش افزوده خودرو تکراری مضاعف نیست

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ هزینه کفن و دفن براساس بند ۸ ماده ۱۲قانون مالیات بر ارزش افزوده، معاف است. علیرضا طاری‌بخش در مورد این موضوع که آیا از هزینه‌های کفن و دفن مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود، گفت: هزینه‌های کفن و دفن (فروش قبر) از مصادیق بند 8

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ هزینه کفن و دفن براساس بند ۸ ماده ۱۲قانون مالیات بر ارزش افزوده، معاف است.

علیرضا طاری‌بخش در مورد این موضوع که آیا از هزینه‌های کفن و دفن مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود، گفت: هزینه‌های کفن و دفن (فروش قبر) از مصادیق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و معاف از مالیات است.

وی افزود: قبلاً یک ابهامی در قانون فعلی وجود داشت که در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده این ابهام نیز برطرف شده و در صورت تصویب توسط مجلس شورای اسلامی، هیچ شائبه‌ای در این زمینه وجود نخواهد داشت.

* مالیات ارزش افزوده خودرو تکراری نیست

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات بر ارزش افزوده خودرو و این موضوع که چند بار مالیات بر ارزش افزوده از خودرو گرفته می‌شود، نیز گفت: در طول زنجیره تولید و توزیع، مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده برابر اعمال نرخ مقرر خواهد بود، لکن حسب ساز و کار طراحی شده مالیات در کلیه مراحل و زنجیره تولید قطعات، تولید و توزیع خودرو وصول می‌شود.

وی گفت: این به معنای وصول مالیات مضاعف در هر مرحله نیست، چون فلسفه اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده حذف وصول مالیات مضاعف و تکراری مراحل متعدد است. با توجه به قابلیت کسر مالیات‌های پرداخت قبلی به عنوان اعتبار از مالیات قابل دریافت هر زنجیره، لذا امکان وصول مالیات تکراری وجود نخواهد داشت، بنابراین به هیچ وجه مالیات بر ارزش افزوده بیش از یک بار وصول نمی‌شود.

وی تأکید کرد: در مورد قطعات خودرو، مالیاتی که قطعه‌ساز می‌پردازد، در حلقه‌های بعدی به عنوان اعتبار فروشنده خودرو به شمار می‌رود و از مالیات متعلق به فروش خودرو کسر می‌شود و بنابراین کل مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده برابر حاصل ضرب نرخ مقرر در قیمت فروش خودرو است.

طاری بخش اضافه کرد: موضوع شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو یک خدمات خاص به شمار می‌رود و برابر سایر فصول قانون برای آن مالیات و عوارض خاص تعیین شده است و ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارند.

وی افزود: مأخذ محاسبه مالیات در خودروهای تولید داخل قیمت کارخانه داخلی و خودروهای وارداتی مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو طبق جدول سالانه تنظیمی توسط سازمان امور مالیاتی کشور گرفته می‌شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند