اکسکوینو

هشدار مجدد تامین اجتماعی درباره سودجویان

سازمان تامین اجتماعی

اگر در گذشته بیشتر بازنشستگان تامین اجتماعی در معرض خطر افتادن در دام افراد سود جو فرصت طلب قرار داشتند، حالا دامنه این افراد درمعرض خطر تا گروه‌های دیگری از جمعیت بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی فراتر رفته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان تامین اجتماعی یکبار دیگر به بیمه شدگان خود نسبت به دور ماندن از سوء استفاده فرصت طلبان و سودجویان هشدار داد.

اگر در گذشته بیشتر بازنشستگان تامین اجتماعی در معرض خطر افتادن در دام افراد سود جو فرصت طلب قرار داشتند، حالا دامنه این افراد درمعرض خطر تا گروه‌های دیگری از جمعیت بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی فراتر رفته است.

در تازه‌ترین تحول، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی به مردم هشدار داد: فریب تماس‌های افراد سودجو را نخورند و تنها از طریق es.tamin.ir ، شعب یا کارگزاری‌های این سازمان پیگیر مطالبات و خواسته‌های خود باشند.

در اطلاعیه جدید این سازمان از زنان و دختران خانه داری که علاقمند به استفاده از خدمات بیمه زنان خانه دار هستند و نیز دانشجویان متقاضی استفاده از بیمه دانشجویی در کنار علاقمندان به استفاده از خدمات بیمه فراگیر خانواده ایرانی و …. خواسته شده است که فریب پیامک‌ها و یا تماسهای تبلیغاتی را نخورند و این سازمان در برابر اتفاقات احتمالی هیچ مسئولیتی برعهده نخواهد گرفت.

پیش از این در سالهای گذشته این سازمان چند نوبت در رابطه با ارتکاب سوء استفاده‌های مشابه از بازنشستگان تامین اجتماعی هشدار داده بود. در آن زمان فروش خدمات بیمه تکمیلی از جمله ترفندهایی افراد سودجو و فرصت طلب محسوب می‌شد.

برون سپاری و غیر حضوری شدن بخشی از وظایف سازمان تامین اجتماعی، اتفاقی است که در سالهای گذشته بنابر ضرورت و اقتضای روز اتفاق افتاده است و در حال حاضر نیز مدام به برحلقه آن افزوده می‌شود اما به موازات این تحول موقعیت سو استفاده را برای افزاد فرصت طلب مهیا کرده است.

درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی دارد، از این تعداد ۳٫۶ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر هستند، حدود ۳۰ هزار نفر بیمه شده دانشجویی هستند و بالغ بر ۱۸۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات بیمه‌ای زنان خانوار قرار دارند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند