اکسکوینو

واریز مستمری بازنشستگان کارگری آغاز شد

واریز مستمری بازنشستگان

مستمری بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا واریز می‌شود و امروز حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی آن‌ها با «الف» آغاز می‌شود، به حساب‌شان واریز شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، پرداخت مستمری آذرماهِ بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز (بیستم) آغاز شده است.

مستمری بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا واریز می‌شود و امروز حقوق بازنشستگانی که نام خانوادگی آن‌ها با «الف» آغاز می‌شود، به حساب‌شان واریز شده است.

در عین حال، یک ماه از معوقات مزدی بازنشستگان سایر سطوح نیز همراه با مستمری آذر پرداخت می‌شود؛ این بازنشستگان این ماه علاوه بر مستمری ماهانه، مابه‌التفاوت ده درصد و سی و هشت درصد را برای اردیبهشت دریافت می‌کنند.

منبع: ایلنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند