تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

واریز اولین یارانه آبان ماه در فردا شب / اعلام حداقل یارانه دریافتی یک خانوار

یارانه معوقه

اولین یارانه آبان ماه فرداشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، همچنین یارانه جدید از ماه جاری اجرایی می‌شود، حداقل و حداکثر یارانه دریافتی در این ماه چقدر است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، یارانه معیشتی بنزین در آستانه یک ساله شدن است و اولین یارانه آبان ماه فرداشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

مبلغ این یارانه برای خانوار تک نفره، ۵۵ هزار تومان؛ خانوار دو نفره، ۱۰۳ هزار تومان؛ خانوار سه نفره، ۱۳۸ هزار تومان؛ خانوار چهار نفره، ۱۷۲ هزار تومان و خانوار پنج نفره، ۲۰۵ هزار تومان است.

پرداخت این یارانه با گران شدن بنزین در آبان ماه سال گذشته آغاز و اولین نوبت آن در آذر ماه پرداخت شد.

پرداخت یارانه سوم در آبان ماه

در هفته‌ای که سپری شد مجلس پرداخت یارانه خرید کالاهای اساسی را برای 60 میلیون نفر تصویب کرد، براین اساس در شش مرتبه به 40 میلیون نفر مبلغ 60 هزار تومان و برای 20 میلیون افراد کم‌بضاعت مبلغ 120 هزار تومان به‌ازای هر نفر پرداخت می‌شود.

از آنجایی که از یک سو قرار بود این طرح از ماه قبل اجرا شود و طبق اعلام مجلس این طرح باید ظرف مدت حداکثر یک ماه اجرایی شود، به احتمال زیاد اولین نوبت آن در آبان ماه پرداخت شود.

سقف پرداختی یارانه کالا پنج نفر است، یعنی برای یک خانواده پنج نفره تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی مبلغ 600 هزار تومان به عنوان یارانه کالایی پرداخت می‌شود.

حداقل و حداکثر یارانه چقدر است؟

با احتساب پرداخت یارانه نقدی 45 هزار تومانی در روز بیستم آبان ماه میزان یارانه دریافتی یک خانواده چقدر خواهد بود؟

یک خانواده پنج نفره عادی کشور 205 هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، 300 هزار تومان یارانه خرید کالاهای اساسی و 227 هزار تومان یارانه نقدی دریافت خواهد کرد که در مجموع 732 هزار تومان برآورد می‌شود.

خانوار پنج نفره تحت پوشش نهادهای حمایتی، 205 هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، 600 هزار تومان یارانه خرید کالاهای اساسی و 610 هزار تومان یارانه نقدی دریافت خواهند کرد که در مجموع یک میلیون و 415 هزار تومان می‌شود.

میزان یارانه نقدی برای این گروه از خانوارها در سال جاری 122 هزار تومان تصویب شد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند